KARI TANÁCS

Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei

a Felvételi Szabályzat kari rendelkezései

a Kar szervezeti egységeinek felsorolása

a PPKE JÁK Emlékérem szabályzata

a PPKE JÁK könyvtári SZMSZ

a PPKE JÁK-on működő bizottságok jegyzéke

a PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzata

a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat kari rendelkezései, a PPKE JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet TVSZ-e

az oktatók bérezéséről szóló határozat (bérezési szabályzat)

I. sz. melléklet

II. sz. melléklet