A tanszék valamennyi oktatójával, beleértve a megbízott oktatókat, személyesen lehet egyeztetni évfolyam és szakdolgozati témát. Az alábbiakban megjelölt témák csak ötleteket adnak a témaválasztáshoz, így további témák is lehetségesek az érintet oktatóval való megbeszélés alapján.

Gyulavári Tamás

 • Munkaviszony fogalma
 • Önfoglalkoztatás
 • Munkaviszony létesítése
 • Munkáltatói szabályzatok
 • Egyenlő bánásmód elve
 • Munkajogi irányelvek átvétele

 

Kártyás Gábor

 • Atipikus munkaviszonyok
 • Munkaerő-kölcsönzés
 • Szakszervezetek
 • EU munkajoga
 • Határon átnyúló foglalkoztatás
 • Munkaügyi ellenőrzés

 

Hős Nikolett     

 • A munkaviszony megszüntetése a munkáltató által
 • A munkaviszony megszüntetése a munkavállaló által
 • Munkajogi jogutódlás európai és magyar munkajogi szabályai
 • A munkavállaló ellentmondási joga a munkajogi jogutódlás során
 • Az életkoron alapuló diszkrimináció a magyar és az uniós jogban
 • A sérelemdíj munkajogi gyakorlata
 • A platform alapú munkavégzés munkajogi szabályai és kihívásai
 • Munkajog az egészségügyben
 • A munkavállalók határon átnyúló kiküldetésének uniós és magyar jogi szabályai

 

Hallgatói nyilatkozat