Alumni

2017 őszén új alapokra helyezzük a kari alumni tevékenység. Hamarosan jövünk részletekkel, addig néhány dolog:

  • Kövesd Pázmány jog Alumni - Ppke-Ják Alumni Facebook oldalunkat. Aktuális tennivalóinkról, meghirdetett programjainkról először mindig itt szólunk.
  • Olvasd el alumni GYIK gondolatainkat. Ennek szellemében dolgozunk.

 

1. Alu-micsoda?
Az alumni a végzett egyetemistákat az egyetem után összefogó szerveződések általános elnevezése. A szó a latin alumnus kifejezésből származik, ami annyit jelent: felnevelt gyermek, így a kifejezés a végzett egyetemisták és az egyetem szoros kapcsolódására utal. Az alumni mozgalom az angolszász nyelvterületek egyetemein már a század első felében is ismert fogalom volt, hazánkban pedig a rendszerváltás után kezdődött az egyetemek öregdiákságának szervezett összefogása. A már több mint másfél évtizedes múlttal rendelkező Pázmány Péter Katolikus Egyetem is ezt teszi.

2. Ilyen már van. Én is összejárok az évfolyamtársaimmal.
Az eltelt évek alatt a kezdetektől máig már közel 10,000 egyetemista fejezte be sikeresen tanulmányait Egyetemünkön, ami egy igazán nagy közösségnek mondható. Amíg egy öregdiák ismeri 80-100 hallgatótársát, addig az Egyetem katalizátor szerepe miatt más lehetőségek is megnyílhatnak.

3. Miért jobb nekem az intézményi Alumni?
Az előbbi pontban említetteken túl az intézmény teret és lehetőséget ad a közös együttműködésekre az Egyetem és az öregdiák között ugyanúgy, mint két vagy több öregdiák közös összefogása esetén. Elsősorban szakmai alapon szerveződő csoportosulásokat hozhat egymáshoz közelebb, így lehetőséget teremtve közös projektekben való részvételre.

4. Még hallgató vagyok. Engem is érdekelhet az Alumni?
Szigorú értelemben véve tagjai csak végzett diákok lehetnek az öregdiáksággal azonban már ekkor is lehet foglalkozni. Ugyanúgy lehet, sőt különösen érdemes meghallgatni egy öregdiák pályakezdő tapasztalatait, tanácsért lehet fordulni pályaorientációs kérdésekben, lehet érdeklődni a továbbtanulás iránt, és munkát is lehet vállalni, állást is lehet kapni egy öregdiák segítségével annak mukahelyén vagy szakterületén.

5. Végeztem, és dolgozom. Miért csatlakozzak?
Ha megfordítjuk a gondolatmenetet, feltehetjük a kérdést úgy is: nem lehet-e szüksége bárkinek egy friss tudással rendelkező, megbízható fiatal munkavállalóra olyan egyetemről, ahol ugyanazok tanították, akik Önt is? Nincsen-e szakemberként igénye a rendszeres szakmai konzultáció lehetőségére? Nem gondolkodott-e még önmaga továbbképzésén? Sok ehhez hasonló kérdést feltehetnénk még, ami mind az intézményesített öregdiák hálózat kiépítése mellett szól, de a legtöbb és az adott öregdiáknak legtesthezállóbb okok és szempontok többnyire menet közben derülnek ki. Egy biztos: az Egyetem nyitott minden olyan kezdeményezésre, amely az öregdiák mozgalom kiépülését és megerősödését szolgálja.

6. Idejártam egyetemre, de nem itt szereztem a diplomát. Így is tagja lehetek a szervezetnek?
Az Egyetem Alumni szervezete kifejezetten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen diplomát szerzett hallgatók közösségét jelenti. Ez persze nem zárja ki, hogy bizonyos nyitott rendezvényeinken részt vegyenek azon volt diákjaink, akik ugyan jártak, órákat hallgattak és vizsgáztak Egyetemünkön, de diplomájukat egy másik intézmény állította ki, így azért némi kapcsolata maradt az egyetemmel és az ott végzettekkel.

7. Én ugyan nem itt tanultam érettségi után, de másoddiplomát szereztem / szakirányú továbbképzésen itt tanultam. Tagja lehetek a szervezetnek?
Természetesen. Bármely diploma, amelyet az Egyetem állított ki hallgatójának, feljogosít az szervezethez való csatlakozásra, és ezáltal igénybe vehetők annak szolgáltatásait, kedvezményeit.

8. Hol találkozhatunk?
Jelen weboldalon túl a kapcsolattartás legjobb formája Facebook oldalunk. Itt közreadunk minden fontos információt, és egyéb tartalommal is ellátjuk az érdeklődőket. Az alumni tevékenység intézményi képviselete az egyébként szakirányú továbbképzésekkel foglalkozó Deák Ferenc Intézetben van. Az Intézet irodája a Szentkirályi utca 28. szám alatt, az I. em. 137. irodában található meg Józsefváros Palotanegyed kerületében.

9. Segíthetek?
Mint az eddigiekből is valószínűleg kiderült, az alumni mozgalom nem egy egyirányú, a volt hallgatók számára passzív tevékenység. A szövetség nyitott minden együttműködésre, amely jó az öregdiákságnak és az Egyetemnek is. Hiszünk benne, hogy ezeket megtaláljuk, és együtt meg is tudjuk valósítani.

Szakmai programok

Szakmai programok

A hónap kérdése

A hónap kérdése

Hírlevél

Hírlevél
x