A polgári perrendtartás legfontosabb változásai

 • 19 jan.

  Kezdete: 2018. január 19. 13:30 -Vége: 2018. január 26. 19:00

  PPKE JÁK

A Polgári perrendtartásról szóló új jogszabály 2018. január 1-én lép hatályba. Erre való tekintettel az Egyetem új képzési sorozatot indít, amelyben bemutatja a jogszabály legfontosabb változásait.

Előadások időpontja

 • január 19. péntek 13:30-19:00
 • január 20. szombat 9:00-14:30
 • január 26. péntek 13:30-19:00

Ha tetszik a program, de nem jó az időpont, jelentkezzen februári alkalmunkra! Február 9., 10. és 16. ugyanott ugyanazokkal az előadókkal.

 

Előadók: a jogszabály megújításában részt vett bírák:

 • dr. Dzsula Mariann, bíró, Debreceni Ítélőtábla
 • dr. Drexlerné dr. Karcub Edit, tanácselnök, Debreceni Ítélőtábla
 • dr. Maka Mária, kollégiumvezető, Veszprémi Törvényszék
 • dr. Gyarmathy Judit, bíró, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese
 • dr. Kovács Helga, tanácselnök, Fővárosi Törvényszék

 

1. nap

 • a törvény hatálya, alapelvek,, értelmező rendelkezések, hatáskör, illetékesség
 • határidő, mulasztás, iratbetekintés, pénzbírság
 • a felek, más perbeli személyek, perképesség, pertársaság, beavatkozás, változás a felek személyében, képviselet
 • ideiglenes intézkedés, egyéb általános szabályok, kézbesítés
 • egyezségi kísérlet perindítás előtt, keresetlevél, kereseti kérelem, keresethalmazat
 • áttétel, visszautasítás, a kereset közlése, a bírósági meghagyás

 

2. nap

 • a perfelvétel általános rendelkezései és a perfelvétel iratai
 • a perfelvételi tárgyalás, a perfelvétel lezárása, a perfelvételi tárgyalás mellőzése
 • érdemi tárgyalási szak: általános rendelkezések, kereset- és ellenkérelem változtatás, utólagos bizonyítás, a perfelvétel kiegészítése, az érdemi tárgyalás
 • a tárgyalásra vonatkozó általános rendelkezése, nyilvánosság a tárgyaláson, pervezetés, egyezség, az eljárás megszüntetése
 • a bizonyítás általános és különös szabályai, tanúk, az okiratok, a szemle, az előzetes bizonyítás
 • a szakértők

 

3. nap

 • a költségek, a határozatok fajtái, tartalma és közlése, a határozatok joghatásai
 • perorvoslatok: fellebbezés, perújítás, felülvizsgálat
 • a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perek, az európai fizetési meghagyásos eljárás
 • kollektív igényérvényesítés
 • az elektronikus kapcsolattartás, az elektronikus hírközlő hálózat igénybevétele

 

Részvételi díj

 • 1 nap (bármelyik választott): 30,000 Ft+ÁFA
 • 3 nap: 55,000 Ft+ÁFA

 

Kedvezmények

 • Pázmányos oklevél (bármely karról) vagy egy munkáltatótól több jelentkező (csak mindhárom nap választása esetén vehető igénybe): 48,000 Ft+ÁFA

 

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet január 10-ig.

A határidőt meghosszabbítottuk január 16. kedd éjfélig!

A határidő után számlát állítunk ki. Annak befizetése és a befizetési bizonylat bemutatása teszi lehetővé a programon való részvételt.

x