Az Alkotmányjog tantárgy nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati alapozó ismeretanyaga a jogrendszer egyes jogágai intézményeinek az oktatását is segíti. Az Alkotmányjog oktatásának célja, hogy a hallgatók a három féléves tanulmányaik során megismerjék az alkotmányjog elméleti alapjait, így egyebek között az alkotmány-fogalom kialakulását, a hatalommegosztás elméletét, a szuverenitás fogalmát; elsajátítsák a magyar államszervezet legfontosabb szerveinek struktúrájára és működésére vonatkozó szabályokat, továbbá az alapjogokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, különös tekintettel azokra az alapjogokra, amelyekkel kizárólag az alkotmányjog foglalkozik. Az előadások a tantárgyi tematikát követik, de azt elméleti megalapozással, a nemzetközi jog-összehasonlítás eredményeivel és a magyar megoldások megértését megkönnyítő elemzésekkel egészítik ki. Emellett az előadásokon kerül sor az időközben bekövetkezett jogszabályi változások ismertetésére is.