A Polgári Eljárásjogi Tanszéken 1998 óta folyik oktatás.
Polgári eljárásjogot a jogász hallgatók három féléven át (a mintatanterv szerinti 7-9. félév) tanulnak. A kurzus keretében az általános polgári eljárásjogi ismeretek elsajátítása után a különleges, majd a bírósági végrehajtási és az egyéb nemperes eljárásokkal ismerkednek meg. 2005. óta az európai polgári eljárásjog is a tantárgy oktatási körébe tartozik, tekintettel Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásából adódó követelményekre.
A Kar által indított Európai és Nemzetközi Igazgatás MA szakon a Polgári Eljárásjogi Tanszék az európai igazságügyi együttműködésről tart a hallgatóknak előadásokat, valamint a Közigazgatási Jogi Tanszékkel közösen összehasonlító eljárásjogi ismeretekkel is színesíti a tárgyak listáját, gazdagítva ezáltal a hallgatók versenyképes ismereteit.
Nagy szerepet vállalt a Tanszék az Igazságügyi igazgatás alapszak (BA) akkreditáltatásában és a képzés több tárgyát a Tanszék oktatói jegyzik. Így 2014 őszétől a jogász és MA szakos hallgatók mellett immár az igazságügyi igazgatás szakos hallgatók polgári eljárásjogi ismereteit is igyekeznek bővíteni.
Az előadások mellett a jogász és igazságügyi igazgatás szakos hallgatók kötelező gyakorlaton vesznek részt, ezen felül a Tanszék több alternatív szemináriumot hirdet meg minden évben magyar, illetve német nyelven a hallgatók számára.
2006-ban a kötelezően választható tárgyak köre kibővült a sportjoggal.

A Polgári Eljárásjogi Tanszék, illetve munkatársai az oktatási feladatok ellátása mellett több kutatásban is szerepet vállalnak. A Tanszék 2012. évben nyert a csoportos perlés témájában OTKA pályázatot és a TÁMOP Magánjogi Kutatócsoportjában is aktívan részt vett a polgári eljárásjogi kutatásokban. Kutatásainkról részletesebben itt olvashat.