A modern jogrendszerek egyik legizgalmasabb kihívása az, hogy kidolgozza az emberi munkaerő hasznosításának jogi kereteit. A munkát végző személy a modern társadalomban ugyanis többé már nem jogfosztott rabszolga, vagy személyében függő jobbágy, hanem az emberi jogok teljes spektrumát élvező munkavállaló. A munkáltató hatékony működését tehát úgy kell biztosítani, hogy az egyszersmind tiszteletben tartsa a munkavállaló jogát az emberi méltósághoz, az egészséghez, a megfelelő pihenéshez, a magánélethez, vagy éppen a személyes adatok védelméhez – hogy csak a néhányat említsünk. A Munkajogi Tanszék oktatási és kutatási tevékenysége során ezekre a kihívásokra keresi a megoldást, számos nemzetközi és hazai kutatási, oktatási program keretében. 

A jogász hallgatók a munkajog alapintézményeit egy két féléves kurzus keretében ismerhetik meg (Munkajog 1. és 2.). Emellett külön tantárgy szól a modern állam szociális gondoskodásáról, az ellátórendszer bemutatásáról (Társadalombiztosítási és szociális jog).  

Az igazságügyi igazgatás szakon a hallgatók először áttekintést kapnak a munkajog legfontosabb szabályairól (Munkajog), majd egy külön kurzus keretében részletesen is megismerkednek az állami alkalmazottak jogállásának kérdéseiről (Közszolgálati jog). 

Az érdeklődő hallgatók számára a Tanszék többféle szabadon választható kurzust is kínál, részben idegen nyelven.  

A Tanszék oktatói minden félévben várják azon hallgatók jelentkezését, akik valamely aktuális munkajogi témát szeretnének feldolgozni évfolyam- vagy szakdolgozat keretében. Az igazán elhivatott hallgatók számára emellett lehetőség van bekapcsolódni a tudományos diákköri kutatómunkába, illetve részt venni hazai és nemzetközi munkajogi jogesetmegoldó versenyeken.