Európajogi Tanszék

 

„A háború óta az európai egység volt a legfontosabb esemény a Nyugaton, és nem azért, mert egy új nagyhatalom született, hanem azért, mert az új intézményesített eljárás, melyet bevezetett, folyamatosan fejleszti a nemzetek és népek közötti kapcsolatokat. Az emberi természet változhatatlan, de ha a nemzetek és népek elfogadják ugyanazokat a szabályokat és közös intézményeket hoznak létre, hogy ezeket betartassák, megváltozik az egymás iránt tanúsított magatartásuk. És ez a folyamat, ez maga a civilizáció."

Jean Monnet: A változás csírája, JCMS, 1962, 211. o.

 

Az Európajogi Tanszék  széles körű ismeretanyag átadását kívánja biztosítani az európajogi stúdiumok során, annak érdekében, hogy a hallgatók kiterjedt és megbízható tudással rendelkezzenek mind az integráció közjogi alapjairól, mind annak magánjogi vetületeiről. A Tanszék által oktatott tárgyak lényegében lefedik az európajog legfőbb területeit, rálátást biztosítanak az uniós intézmények struktúrájára és működési mechanizmusaira, az igen összetett uniós jogalkotási és döntéshozatali folyamatokra, az integráció gazdasági alapjait lefektető belső piac jogára, valamint az Európai Unió egyes szakpolitikáira. Az Európajogi Tanszék mind az oktatási, mind pedig a kutatási tevékenysége során elkötelezett  az uniós jog átfogó és komplex szemléletű megközelítése iránt, nagy hangsúlyt fektetve Európa államainak közös értékrendjére, Európa keresztény gyökereire, és általában Európa nyelvi és kultúrális sokszínűségére.