Kedves Hallgatók!

Már sokszor hallhattátok, hogy az egyetem rengeteg lehetőséget tartogat  számotokra. Akár az egyetem közösségi életében, akár tudományos területen választatok magatoknak plusz feladatokat, a megfeszített szorgalmi- és vizsgaidőszakban ezek bár tehernek tűnhetnek, mégis érdemes megpróbalni.

Engedjétek meg, hogy én a TDK tevékenységet ajánljam figyelmetekbe, ami nem csupán egy tudományos igényű téma alaposabb ismeretébe nyújt bepillantást, hanem megtanít érvelni, logikusan gondolkodni, kutatni, szöveghalmazt kerek egésszé szerkeszteni. Mindezek mellett sokat tanulhattok önmagatokról és egy remek kis csapat részévé válva tevékenyen járulhattok hozzá egyetemünk jóhírének öregbítéséhez.

Számos érdekfeszítő terület vizsgálatára nyílik lehetőség, mégis szeretném kiemelni a polgári eljárásjogot, amely az egyetemi tanulmányainkhoz kapcsolódva is megannyi új kérdést, jövőre nézve pedig kihívásokat tartogat mind a joghallgatók, mind a már gyakorló jogászok számára, összekapcsolva ezáltal a jelent és a jövőt, az elméletet és a gyakorlatot. A polgári eljárásjogi tanulmányok fontosságát ismerve, a tanszék lelkes oktatói készséggel segítik és támogatják a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók erőfeszítéseit.

Amennyiben kedvet kaptatok egy tudományos dolgozat elkészítéséhez, igyekezzetek olyan témát választani, amely mellett őszintén és teljes szívvel tudtok érvelni, hiszen ez segíthet hozzá benneteket ahhoz, hogy sikerrel vegyétek az akadályokat egy kari vagy országos versenyen.

Eredményes felkészülést kívanok!

Janovics Lilla

végzett hallgató, közjegyzőjelölt

I. helyezett a 2011. évi OTDK Polgári eljárásjogi szekciójában