Javasolt tudományos diákköri kutatási témák

A piaci visszaélések (bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás)

Nemzetközi pénzügyi intézmények fejlődése

Pénzügyi szervezetek válsághelyzeteinek kezelése szanálási eszközökkel

A Bankunió intézményi keretrendszere és működése

Tőkepiaci Unió az EU-ban

A betétbiztosítás sajátos aspektusai (globális, EU-s, hazai)

A befektető-védelem intézményes keretei Magyarországon

Fintech szabályozás

Virtuális eszközök hatása a jogrendszerre

A fogyasztók védelmének jogi eszközei a banki szolgáltatások piacán

Fogyasztói érdekvédelem intézményi kérdései,továbbfejlesztési lehetőségek

Közösségi finanszírozás

Jogharmonizáció az adójog egyes területein

Jogharmonizáció a bank és tőkepiaci szabályozásban

A rendeltetésszerű joggyakorlás az adójogban

Adójogi normák vizsgálatának szempontjai az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Az Európai Bíróság gyakorlata a forgalmi adózás terlületén

Az EU költségvetési szabályozásának fejlődése

A strukturális és kohéziós támogatások rendszere

A pénzügyi intézményrendszer felügyelete

Az EU pénzügyi érdekeinek védelme

Magyar és egyes más európai adórendszerek összehasonlító elemzése

Adóreformok Magyarországon

Bírósági döntések hatása az adójogra

Az állami támogatások rendszere Magyarországon (múlt, jelen, jövő)

 

A javasolt témákon kívül más téma is választható, de minden esetben a Tanszékkel való előzetes egyeztetés szükséges!