A Római Jogi Tanszéket Prof. Dr. Zlinszky János (1928 − 2015), a Kar alapító dékánja hozta létre 1995-ben, eredetileg a Jogtörténeti Intézet keretein belül. A Tanszék első vezetője is Zlinszky professzor volt, a Kar indulásától kezdve, egészen 2001-ig. 2001-től a Tanszék vezetését Prof. Dr. El Beheiri Nadja professzorasszony vette át, aki mind a mai napig ellátja a Tanszék vezetésével járó feladatokat.Az intézeti struktúra megszűnését követően a Római Jogi Tanszék szervezetileg önállósult, a valóságban azonban továbbra is a Jogtörténeti Tanszék munkatársaival közösen végezzük oktatási és tudományos tevékenységünket. A Kar épületében a Római Jogi és a Jogtörténeti Tanszék egy helyen található, a két tanszék könyvtára is részben közös.

Az oktatás során egyfelől Marton Géza professzor munkássága hat megtermékenyítőleg, emellett ugyanakkor jelentős hatást gyakorol a Tanszék oktatóinak oktatási és tudományos tevékenységére Wolfgang Waldstein professzor munkássága is, akit 2012. március 29-én avattak az Egyetem díszdoktorává. A Római Jogi Tanszék könyvtári bázisának kialakítása Walter Selb professzor (1929 — 1994) hagyatékából kezdődött meg.

A mindennapi oktatási tevékenység középpontjában a realista szemléletmód áll, szemben a ma divatos pluralista és relativista megközelítéssel. Azt hangsúlyozzuk, hogy a "Mi van?" kérdésével érdemes kezdeni a "Mi legyen?", vagy a "Minek kellene lennie?" kérdései helyett. A minket körülvevő valóság alapjáról a jogot mint az igazságosság eredőjét vizsgáljuk, méghozzá a római jogászok felfogásával összhangban, vagyis arsként. Emellett hangsúlyozandó, hogy a római jog oktatása nem kizárólag a hatályos jogi tárgyak "előszobájaként" szolgál: a római jogból kiindulva magáról a jogról is megfogalmazunk állításokat.