A Zlinszky János Szakkollégiumot 2023-ban alapítottuk tehetséges hallgatóink számára, mely célja:

a) A Szakkollégium általános célja, hogy a tevékenysége eredményes végzéséhez szükséges autonómia keretében saját szakmai program kidolgozásával a felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységén túlmenő, magas szintű, minőségi szakmai képzést és önképzési lehetőséget nyújtson tagjainak, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, valamint a társadalom iránt
elkötelezett, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését.

b) A Szakkollégium célja különösen, hogy Dr. Zlinszky János, a JÁK első dékánja szellemi és erkölcsi hagyatékát szem előtt tartva, hozzájáruljon olyan, a jogrend erkölcsi alapjait tiszteletben tartó jogászok és más vezető értelmiségiek képzéséhez, akik a jog rendjét
nem önös szempontok szerint, hanem a közjóra és a természetes értékekre figyelemmel igyekeznek alakítani, fenntartani és alkalmazni, s hivatásukat a szakmai kiválóság, a közösségi elköteleződés és a társadalmi felelősségvállalás elveinek megfelelően gyakorolják.

Alapító okirat
Képzési program
SzMSz

„A Zlinszky János Szakkollégium az alapításkor nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy hallgatóit felvértezze arra, hogy – az alapító szellemének megfelelően – igényes tudományos munkát végezzenek, miközben szellemi és lelki közösséggé is kovácsolódnak.
Bízom benne, hogy ebben a szellemben a Szakkollégium hallgatói már középtávon is olyan önálló- és csapatmunkát folytathatnak, amely akár a nemzetközi porondon is megállja a helyét. Ennek érdekében olyan tárgyakat hallgathatnak, amelyekkel a nappali oktatás keretében jóval kisebb óraszámban vagy egyáltalán nem találkozhatnak.

A tudomány, különösen a társadalomtudomány jellemzően nem magányos tevékenység. A csapatmunka alapja pedig a jó közösség. Ennek kialakítása érdekében rendszeresen tartunk közösségi programokat, mind önállóan, mind az Egyetem más szakkollégiumaival együtt.

Katolikus egyetem lévén fontos emlékeztetni magunkat: a munkához (a tudományos munkához is) az áldás felülről jön. Meggyőződésem, hogy Krisztus tanítása a 21. századi gyorsan változó világunkban is érvényes, és ez segít abban, hogy megállhassuk a helyünket mind a magánéletben, mind a társadalomban, mind a tudományban."

Csink Lóránt
igazgató

 

Kapcsolat:

 

Krasznai Melánia
ügyintéző

szakkollegium[kukac]jak.ppke.hu