A Kar által kiadott kötetek többsége tematikus sorozatokba rendezve, sorozatonként egységes külcsínnel jelennek meg. 

 Könyvsorozataink

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei – Jogtudományi Monográfiák  (ISSN 2061-5191)
sorozatszerkesztő: Schanda Balázs
Karunk oktatóinak egy-egy problémakört tudományos igényességgel, monografikus jelleggel feldolgozó jogtudományi munkáit foglalja sorozatba. Első kötet 2010-ben jelent meg.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei – Xenia  (ISSN 2061-9227)
A Kar ünnepi köszöntő, illetve emlékköteteinek keretét adja a sorozat. Az első kötet 2012-ben jelent meg.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei – Tanulmányok  (ISSN 2061-7240)
sorozatszerkesztő: Szabó István
A Karunkon zajló konferenciák anyaga ill. tematikus tanulmányok gyűjteményei jelennek meg e sorozatban. 2010-től jelennek meg köteteink.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Tankönyvei  (ISSN 2062-0837)
sorozatszerkesztő: a mindenkori kutatásszervezésért felelős dékánhelyettes
A Kar oktatóinak saját oktatott tárgyaikhoz készült kötetek. 2010-től jelennek meg köteteink részben csak nyomtatásban, részben online.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei – Heller Farkas Könyvek  (ISSN 2064-681X)
sorozatszerkesztő: Katona Klára
A Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet által évente szervezett tematikus konferenciák anyaga kerül az egyes kötetekbe. A sorozat a korábban az Intézet gondozásában tíz éven át megjelenő Heller Farkas Füzetek hagyományait folytatja.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei – Doktori értekezések  (ISSN 2064-1907)
sorozatszerkesztő: a Doktori Iskola mindenkori titkára
A Kar Doktori Iskolájában megvédésre került doktori értekezések sorozata. Egy kötet egyetlen szerző dolgozatát, vagy annak aktualizált változatát tartalmazza. Az első kötet 2013-ban jelent meg.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei – Doktorandusz Tanulmányok sorozat  (ISSN 2064-4078)
sorozatszerkesztő: a Doktori Iskola vezetője
A doktori képzésben a doktorandusz a témavezető irányítása alatt, de elsősorban saját erőfeszítései, munkája révén elmélyül választott kutatási területének vizsgálatában. E kutatási területek jelentősen diverzifikálnak, követve a jogászképzés ugyancsak széles spektrumot átfogó tanulmányi éveit, azokból kiindulva, azok alapján, de a jogászképzés általánosságához képest jelentős specifikumokat felmutatva. Az első kötet 2014-ben jelent meg.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei – TehetségPONT  (ISSN 2064-1508)
sorozatszerkesztők: Pogácsás Anett és Szilágyi Pál
A Kar 2011 óta jelenteti meg a „TehetségPONT” sorozatban joghallgatók válogatott tanulmányait. Fiatal tehetségek műhelydolgozatait sorjázzák e kötetek, akik évfolyamdolgozat, diplomamunka, TDK- és OTDK-dolgozat formájában mérették meg eddigi eredményeiket..

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei Dokumentumok (ISSN 2498-6879)
sorozatszerkesztő: Bándi Gyula
Uniós vagy más nemzetközi dokumentumok fordítása, vagy kétnyelvű kiadása.

 

Periodikáink

Iustum Aequum Salutare – jogtudományi folyóirat (IAS) (ISSN 1787-3223) 
felelős szerkesztő: Koltay András
A JÁK tudományos folyóirata, 2005-tól folyamatosan megjelenik. 2005-ben az 1. szám, majd évente 4 számmal jelent meg. Megjelenik online (pdf) és nyomtatott formában is.

Pázmány Law Review (PLR)  (ISSN 2064-1818)
felelős szerkesztő: El Beheiri Nadja
A Kar idegennyelvű tudományos periodikája, mely évente – online (pdf) és nyomtatott formában is – jelenik meg.

Pázmány Law Working Paper  (ISSN 2062-9648)
felelős szerkesztők: Szalai Ákos és Szilágyi Pál
2010-ben induló, műhelytanulmányokat megjelenítő elektronikus periodika, rendszeresen frissülő tartalommal.

Magyar Munkajog – Hungarian Labour Law Journal (ISSN 2064-6526)
felelős szerkesztők: Gyulavári Tamás és Kártyás Gábor
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkajogi Tanszéke által elektronikus formában megjelentetett ingyenes folyóirat. A folyóirat célja, hogy teret adjon a munkajogot érintő tudományos értekezéseknek, tanulmányoknak, különös tekintettel a közép-kelet-európai nemzeti munkajogokra. A folyóirat magyar és angol nyelven jelenik meg, a tartalom nem minden esetben egyezik a magyar és angol számban. Első száma 2014-ben jelent meg.