A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvtára nyilvános egyetemi könyvtár. Feladata a Karon folyó oktató- és kutatómunkához szükséges szakirodalom beszerzése és rendelkezésre bocsátása.

A Könyvtár a tananyag és a releváns szakirodalom gyűjtésével, feldolgozásával és rendelkezésre bocsátásával, valamint szaktájékoztatással és felhasználóképzéssel segíti a Karon folyó alap­, mester­ és doktori képzést, a Kar munkatársainak és hallgatóinak kutatásait.

A Szentkirály utca 30. első emeletén található gyűjtemény előterében található a ruhatár, valamint az elektronikus adatbázisok elérését szolgáló számítógépek és fénymásológépek is.

A Könyvtár egyik különlegessége a Királyok Terme, melynek falait a XIX. század végén festett történelmi témájú faliképek díszítik (megtekinthető előzetes időpont-egyeztetés után).

A Könyvtár kiadványcsere-kapcsolatot tart fenn a hazai jogi szakkönyvtárakkal és egyéb felsőoktatási könyvtárakkal.

A Könyvtár tagja az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének, a Magyar Könyvtáros Egyesület Jogi Szekciójának, valamint az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának.