Karunkon az alábbi tanszékek működnek:

 • Alkotmányjogi Tanszék
 • Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
 • Európajogi Tanszék
 • Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet
 • Idegen Nyelvi Lektorátus
 • Jogbölcseleti Tanszék
 • Jogtörténeti Tanszék
 • Kánonjogi Intézet
 • Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
 • Közigazgatási Jogi Tanszék
 • Munkajogi Tanszék
 • Nemzetközi Közjogi Tanszék
 • Nemzetközi Magánjogi Tanszék
 • Pénzügyi Jogi Tanszék
 • Polgári Eljárásjogi Tanszék
 • Polgári Jogi Tanszék
 • Római Jogi Tanszék

 

Külön oktatási csoportként működik:

 • a Jogi Informatikai Csoport és
 • a Testnevelési Csoport