A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán számos egyéni és csoportos formában folyik kutatás. A legjelentősebb kutatások kutatócsoportok vagy kutatóközpontok formájában folynak.

A jelenleg működő műhelyek kapcsán kiemelhető, hogy a Jean Monnet Centre of Excellence és a Versenyjogi Kutatóközpont együttesen 100 millió forint feletti összeget nyert el kutatásokra és képzési programokra az elmúlt öt évben a környezetjog és a versenyjog területén. Mindemellett számos kutatás folyt az Országos Tudományos Kutatási Alap finanszírozásában, például a Monarchia utódállamainak két világháború közötti államberendezkedéséről vagy a versenyfelfogásról Magyarországon.

A kutatóközpontok intézményesült formái a kutatások megszervezésének, és jelenleg az alábbi kutatóközpontok tevékenykednek a karon:

A kutatócsoportok valamilyen téma köré szerveződött közös kutatást folytató társult kutatások. A kutatócsoportokra vonatkozó bővebb információ a kutatócsoportok menüpontban található.

Kiemelt kutatási programok:

A TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002 - Tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen c. projektről bővebb információ itt olvasható.