(ISSN 2064-1907)

1. Komáromi László: A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban és a magyarországi egyházjogban.
Budapest, Pázmány Press, 2013. ISBN 978-963-308-108-2

2. Tamás Csaba Gergely: A „jelképes" császárság alkotmánya. Fejezetek a japán alkotmánytörténet köréből.
Budapest, Pázmány Press, 2013. ISBN 978-963-308-109-9  A könyv letölthető innen.

3. Szabó Sarolta: A bécsi vételi egyezmény, mint nemzetközi lingua franca. 
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-172-3

4. Réka Varga: Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees.
Budapest, Pázmány Press, 2014. A könyv letölthető innen.

5. Bérces Viktor László: A védői szerepkör értelmezésének kérdései – különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra.
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-174-7

6. Gyeney Laura: Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára.
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-175-4

7. Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban.
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-176-1

8. Ádány Tamás Vince: A nemzetközi büntetőbíróság joghatósága. Előzmények, tendenciák és előfeltételek.
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-182-2  

9. Pünkösty András: Az európai uniós jog etikai vonatkozásai. Kritikai elemzés, különös tekintettel az Egyház társadalmi tanítására.
Budapest, Pázmány Press, 2014.  ISBN 978-963-308-196-9

10. Raffai Katalin: A közrend fogalma a nemzetközi és a belföldi kereskedelmi választottbíráskodásban.
Budapest, Pázmány Press, 2014.  ISBN 978-963-308-197-6

11. Erdődy János: Qui missilia iactant in vulgus. A nép közé történő pénzszórás a római jogban.
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-215-7    A könyv letölthető innen.

12. Balogh-Békesi Nóra: Az Európai Unióban való tagságunk alkotmányossági összefüggései az esetjog tükrében.
Budapest, Pázmány Press, 2015. ISBN 978-963-308-259-1     A kötet letölthető innen.

13. Gurbai Sándor: A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében. 
Budapest, Pázmány Press, 2016. 336. ISBN 978-963-308-278-2  A kötet letölthető innen.

14. Halmos Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise különösen a munkajog területén.
Budapest, Pázmány Press, 2017. 516. ISBN 978-963-308-300-0  A kötet letölthető innen.

15. Pogácsás Anett: Különbözőség az egységben. A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára.
Budapest, Pázmány Press, 2017. 340. ISBN 978-963-308-318-5  A kötet letölthető innen.

16. Halász Zsolt: Az Európai Unió költségvetésének szabályozása. 
Budapest, Pázmány Press, 2018. 342. ISBN 978-963-308-331-4  A kötet letölthető innen.

 17. Csapó Orsolya: A környezeti jogi felelősség határai. Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra.
Budapest, Pázmány Press, 2018. 384. ISBN 978-963-308-340-6   A kötet letölthető innen.

18. Bartóki-Gönczy Balázs: Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei.
Budapest, Pázmány Press, 2018. 266. ISBN 978-963-308-349-9   A kötet letölthető innen.

19. Zakariás Kinga: Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében.
Budapest, Pázmány Press, 2019. 388. ISBN 978-963-308-366-6    A kötet letölthető innen.

20. Patyi Gergely: Az ügyvédek megújuló szerepe az igazságügyi igazgatásban.
Budapest, Pázmány Press, 2020. 148. ISBN 978-963-308-379-6   A kötet letölthető innen.

21. Kurunczi Gábor: Az egyre általánosabb választójog kihívásai. Az általános és egyenlő választójog elvének elemzése a magyar szabályozás tükrében.
Budapest, Pázmány Press, 2020. 236. ISBN 978-963-308-398-7   A kötet letölthető innen.

22. Varga Erzsébet: Az adóügyi információcsere eszközei és gyakorlata a nemzetközi, az európai és a magyar jogalkalmazásban.
Budapest, Pázmány Press, 2021. 374. ISBN 978-963-308-403-8   A kötet letölthető innen.

23. Varga Ádám: A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései.
Budapest, Pázmány Press, 2021. 250. ISBN 978-963-308-417-5   A kötet letölthető innen.

24. Molnár Sarolta Judit: A házasság intézményének perspektívái a köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében.
Budapest, Pázmány Press, 2021. 304. ISBN 978-963-308-423-6  A kötet letölthető innen.

25. Manhertz Tamás István: Alkotmánybírósági hatáskörök jogösszehasonlító vizsgálata.
Budapest, Pázmány Press, 2022. 312. ISBN 978-963-308-439-7  A kötet letölthető innen.