Oktatók

Aczél-Partos Adrienn, dr. megbízással foglalkoztatott oktató aczel-partos.adrienn@jak.ppke.hu +36-1-429-7233 / 233 JÁK JÁK Jogi Informatikai Oktatási Csoport
Ádány Tamás, Dr. hivatalvezető adany.tamas@jak.ppke.hu +36-1-429-7200 / 267 JÁK JÁK Nemzetközi Közjogi Tanszék
Agócs Ilona megbízással foglalkoztatott kutató - - JÁK JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet
Aleku Mónika, Dr. megbízással foglalkoztatott oktató - - JÁK JÁK Polgári Eljárásjogi Tanszék
Andrási Dorottya, Dr. egyetemi docens andrasi.dorottya@jak.ppke.hu +36-1-429-7200 / 335 JÁK JÁK Római Jogi Tanszék
Antal Veronika, Dr. megbízással foglalkoztatott oktató - - JÁK JÁK Nemzetközi Közjogi Tanszék
Artner Péter Oszkár, Dr. egyetemi docens artner.peter@jak.ppke.hu +36-1-429-7200 / 217 JÁK JÁK Kánonjogi Intézet
Bábosik Roland Ottó, Dr. megbízással foglalkoztatott oktató - - JÁK JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet
Badacsonyi Katalin Tegza, Dr. megbízással foglalkoztatott oktató badacsonyi.katalin.tegza@jak.ppke.hu - JÁK JÁK Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
Bagi András, Dr. megbízással foglalkoztatott oktató - - JÁK JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet
Bakó Aliz megbízással foglalkoztatott kutató - - JÁK JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet
Bakos Balázs, dr. megbízással foglalkoztatott oktató - - JÁK JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet
Balla Zoltán, Dr. megbízással foglalkoztatott oktató - - JÁK JÁK Alkotmányjogi Tanszék
Balogh-Békesi Nóra, Dr. egyetemi adjunktus, egyetemi docens balogh-bekesi.nora@jak.ppke.hu +36-1-429-7200 / 243 JÁK JÁK Alkotmányjogi Tanszék
Balogh Dorka, Dr. nyelvtanár balogh.dorka@jak.ppke.hu +36-1-429-7200 / 324 JÁK JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet, JÁK Idegen Nyelvi Lektorátus
Baloghné Dr.Balla Andrea megbízással foglalkoztatott oktató - - JÁK JÁK Heller Farkas Közgazdaság-tudományi Intézet
Bándi Gyula Ferenc, Dr. tanszékvezető bandi.gyula@jak.ppke.hu +36-1-429-7289 / 289 JÁK JÁK Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
Baráth Géza Zoltán, Dr. megbízással foglalkoztatott oktató barath.geza.zoltan@jak.ppke.hu - JÁK JÁK Polgári Eljárásjogi Tanszék
Baritz Sarolta Laura OP, Dr. megbízással foglalkoztatott oktató - - JÁK JÁK Heller Farkas Közgazdaság-tudományi Intézet
Barna Orsolya Ágota, dr. megbízással foglalkoztatott kutató - - JÁK JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet
Széchenyi 2020