- Átvételi kérelmet a tanulmányi dékánhelyetteshez kell benyújtani, az arra  rendszeresített formanyomtatványon.

- A dékánhelyettesi kérelem szolgáltatási díja 6.500,- Ft, melynek teljesítése a Kar számlájára történő banki átutalással lehetséges.

- A Kar számlaszáma: (OTP Bank Nyrt.) 11707024-20433873.

- A dékánhelyettes pozitív döntése esetén a Kreditátviteli Bizottság kreditelismerési eljárásának díja 1.500,-/tárgy, mely összeg megfizetéséről az átvételi határozatban értesítjük a kérelmezőt.

 

 A kérelemhez mellékletként csatolandók:

- hallgatói jogviszony igazolás,
- az átvételét kérelmező hallgató anyaintézménye által hitelesített, minden megszerzett osztályzatot tartalmazó teljesítésigazolás,
- a Kreditátviteli Bizottság számára kitöltött formanyomtatvány a tárgyak elismeréséről,
- az elismertetni kívánt tárgyak hitelesített tantárgyi tematikája,
- a szolgáltatási díj befizetését igazoló banki kivonat másolata.
 

 A kérelmet kellően részletes indoklással, továbbá annak megjelölésével kell benyújtani, hogy a kérelmező hallgató Karunk mely szakára és tagozatára kíván átjelentkezni.

 

 A kérelem benyújtásának határideje:

- lezárt tavaszi félévet követően: augusztus 20.
- tavaszi félévre történő átjelentkezés esetén: január 20.

 

 A Dékánhelyettesi Titkárság elérhetősége:

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. III. emelet 362. szoba.
Telefon: 42-97-247, 42-97-248.
Tanulmányi Dékánhelyettes: Dr. Völgyesi Levente, e-mail: volgyesi.levente@jak.ppke.hu
Adminisztrátor: Boncza Hajnalka, e-mail: boncza.hajnalka@jak.ppke.hu

 

 Az eljárás menete:

- Az átvételi kérelem benyújtását követően a Tanulmányi Dékánhelyettes dönt az átvétel engedélyezéséről.
- Pozitív döntés esetén a Kreditátviteli Bizottság dönt a más képzésben teljesített tárgyak befogadásáról.
- A kérelmek elbírálási határideje a benyújtást követő harminc nap.
- A Tanulmányi Dékánhelyettes, valamint a Kreditátviteli Bizottság döntéséről egyidejűleg, postai úton értesítjük a kérelmezőt.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- személyi igazolvány, lakcímkártya
- adókártya, TB kártya
- érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány

 

 Egyéb tudnivalók:

- Átvételre csak akkor van lehetőség, ha a hallgató az átvevő intézménybe történő beiratkozási folyamat lezárultáig más felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll.
- Átvételre az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor.
- Átvétel esetén csak költségtérítéses/önköltséges képzésre való átvételre van lehetőség.
- Javasoljuk tekintetbe venni a Kar tantervét mérlegelve, hogy esetleges átvétele esetén miként tudja folytatni tanulmányait (különös tekintettel a karspecifikus tárgyakra, pl. Kánonjog, valamint az előhallgatási kötelezettségekre).