Kutatási
projektek
Research activities

 

Letölthető
dokumentumok
Texts to download

Bemutatkozik az Ereky Kutatóközpont

2011. január 14-én alakult meg a PPKE JÁK Közigazgatási Jogi Tanszékén az Ereky István Közjogi Kutatóközpont, amely mára a PPKE JÁK legnagyobb kutatási formációja. Mintegy 30 kutató munkáját fogja össze a Kutatóközpont, valamint külföldi jogtudósok is tiszteletbeli, de aktív tagjai munkánknak. 

A Kutatóközpont olyan kutatásokat folytat, amelyek igazodnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem küldetéséhez és profiljához; elősegíti a párbeszédet, a kölcsönös fejlődést és az emberközpontú – humánus – világ megvalósulását. A kutatási területek az alkotmányjog, alapjogok, összehasonlító jog, valamint a központi és területi közigazgatás, illetve a közigazgatás kontroll-mechanizmusainak legváltozatosabb témaköreit érintik. 

A Kutatóközpont hazai és nemzetközi szakmai hálózatokban vesz részt, hazai és nemzetközi rendezvényeket szervez. Interdiszciplináris kutatás folytat a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karral. Kutatási eredményeinket tudományos folyóiratokban, könyvekben publikáljuk, valamint hírt adunk róluk az Ereky hivatalos LinkedIn felületén.

A kutatóközpont alapítója és irányítója: Dr. Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi tanár. Igazgató: Dr. Gerencsér Balázs Szabolcs, a Közigazgatási Jogi Tanszék docense.

 

ABOUT the Ereky Public Law Reseach Centre

On 14 January 2011, the Ereky Public Law Research Centre was established at the Department of Administrative Law of the Faculty of Law and Political Sciences of the PPCU, which is now the largest research formation of the Faculty. The Research Centre brings together the work of about 30 researchers and foreign jurists. 

The Research Centre conducts research that is in line with the mission and profile of Pázmány Péter Catholic University; it promotes dialogue, mutual development and the realisation of a human-centred world. The research areas cover a wide range of topics in constitutional law, fundamental rights, comparative law, public administration and control mechanisms of public administration. 

The Centre participates in national and international professional networks and organises national and international events. It conducts interdisciplinary research with the Faculty of Information Technology and Bionics of PPCU. Research outcomes are published in scientific journals, books and announced on Ereky's official LinkedIn platform.

The founder and director of the Research Centre is Prof. Dr. András Zs. Varga, head of the Department. The managing director is Balázs Szabolcs Gerencsér PhD, Associate Professor of administrative law.