A pályázattípus célja

  • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása
  • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése
  • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása

A pályázásra jogosultak köre

 A PPKE JÁK munkaszerződés által alkalmazott, teljes vagy részmunkaidős vagy óraadó oktatói

A programban részt vevő egyetemek

Azok az egyetemek, akikkel a JÁK kétoldalú szerződést kötött. 

Pályázati feltételek

  • A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
  • Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra.
  • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
  • Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

A támogatás mértéke

Fogadó ország

Max.7 nap

Magas megélhetésű országok

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország, Nagy-Britannia

 170 euró  / nap

Közepes megélhetésű országok

Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Holldandia, Málta, Portugália

 140 euró  / nap

Alacsonyabb megélhetésű országok

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Macedónia, Törökország

 110 euró / nap

 Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő pénzügyi támogatására pályázhatnak. Ennek kiírása a pályázatok elbírálása után esedékes a nyertes pályázók részére.

Utazási támogatás távolság* alapján adható a forrás függvényében:

 10-99 km  20 euró 
 100-499 km  180 euró
 500-1999 km  275 euró
 2000-2999 km  360 euró
 3000-3999 km  530 euró

 *A távolságot ezzel a programmal határozzuk meg.