A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán számos egyéni és csoportos formában folyik kutatás. A legjelentősebb kutatások kutatócsoportok vagy kutatóközpontok formájában folynak.

A kutatócsoportok valamilyen téma köré szerveződött közös kutatást folytató tudományos társulások.

A karon jelenleg az alábbi kutatócsoportok működnek a Kari Tanács határozata szerint

További kutatócsoportok:

A kutatócsoportok közül ki kell emelni a TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002 - Tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen c. projekt keretében létrehozott kutatócsoportokat:

  • Ereky István kutatócsoport közjó és kormányzás munkacsoportja
  • Környezetvédelem, Jean Monnet Centre of Excellence
  • Magánjogi kutatócsoport
  • Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség kutatócsoport
  • Regulae Iuris kutatócsoport
  • A Versenyjogi Kutatóközpont kormányzás és közjó munkacsoportja

A kutatócsoportok elérhetőek a TÁMOP kutatócsoport menüpontjából.