A Jogi Informatikai Oktatási Csoport elsősorban a jogi informatika, a jogi forráskutatás és a jogi adatbázisok feltérképezésére, a jogi keresés készségszintű elsajátítására helyezi a hangsúlyt az oktatás során.

A kurzus célja az egyetemi tanulmányokhoz és jogi munkakörökhöz nélkülözhetetlen joganyag-kereső adatbázisok, valamint a szöveges magyar és külföldi jogi adatbázisok megismertetése és azok elsajátítása. Célunk továbbá a jogot érintő informatikai eszközök, területek megismertetése a hallgatókkal. Nappali tagozatos hallgatóinknak az órákat közvetlenül számítógépes környezetben, az informatika laborban tartjuk, 20 fős csoportokban.

Leggyakrabban keresett oldalak:

Oktatott tárgyak