A Minőségbiztosítási Bizottság Karonként szervezett állandó bizottság, amely a minőségbiztosítás kérdéseivel foglalkozik.

A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE:

a) a kari minőségbiztosítás elveinek, módszereinek, rendszerének meghatározása és
fejlesztése a Minőségpolitika és az Egyetem minőségbiztosítási rendszere keretei
között;
b) a kari minőségfejlesztési program (munkaterv, minőségcélok és felmérési terv) előkészítése;
c) a kari minőségcélok megvalósítása érdekében javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg;
d) a kar minőségbiztosítási tervének meghatározása;
e) a minőségcélok megvalósulásának évközi nyomonkövetése;
f) a kari minőségbiztosítási tevékenység koordinálása;
g) felmérések, mutatószámok vizsgálatának kezdeményezése az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottságnál;
h) a kari felmérések lebonyolításának támogatása;
i) a felmérések, mutatószám-vizsgálatok eredményeinek visszacsatolása, fejlesztési javaslatok, intézkedési tervek készítése, javaslattétel konkrét intézkedések megtételére (PDCA);
j) az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottsággal való kapcsolattartás;
k) mindazon minőségbiztosítási feladatok ellátása, amelyeket az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság a feladatkörébe utal;
l) éves minőségbiztosítási jelentés elkészítése, amely tartalmazza a kari minőségcélok megvalósulásának értékelését is, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá; valamint
m) mindazon minőségbiztosítási feladatok ellátása, amelyeket a Dékán a KMB hatáskörébe utal.

A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI:

Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, egyetemi docens (elnök)
Dr. Molnár Sarolta, egyetemi adjunktus (tag)
Dr. Pogácsás Anett, egyetemi docens (tag)
Dr. Szilágyi Pál egyetemi docens (tag)
Berkényi Pál (hallgatói tag)

AZ EGYETEMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁGBA DELEGÁLTAK:


Tag: Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, egytemi docens
Póttag: Dr. Pogácsás Anett, egyetemi docens


A PPKE Minőségpolitikája

A PPKE Minőségbiztosítási Szabályzata

A Minőségbiztosítási Bizottság Ügyrendje


2023

  • PPKE JÁK Minőségcélok 2023
  • PPKE JÁK Munkaterv 2023
  • PPKE JÁK Intézkedési terv 2023

2022


2021


FELMÉRÉSEK

Felmérések 2022


Korábbi felmérések


Gólyafelmérések


Hallgatói motivációs vizsgálatok


Végzettek felmérések


Frissdiplomás felmérések