A Minőségbiztosítási Bizottság Karonként szervezett állandó bizottság, amely a minőségbiztosítás kérdéseivel foglalkozik.

A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE:

a) a kari minőségbiztosítás elveinek, módszereinek, rendszerének meghatározása és
fejlesztése a Minőségpolitika és az Egyetem minőségbiztosítási rendszere keretei
között;
b) a kari minőségfejlesztési program (munkaterv, minőségcélok és felmérési terv) előkészítése;
c) a kari minőségcélok megvalósítása érdekében javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg;
d) a kar minőségbiztosítási tervének meghatározása;
e) a minőségcélok megvalósulásának évközi nyomonkövetése;
f) a kari minőségbiztosítási tevékenység koordinálása;
g) felmérések, mutatószámok vizsgálatának kezdeményezése az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottságnál;
h) a kari felmérések lebonyolításának támogatása;
i) a felmérések, mutatószám-vizsgálatok eredményeinek visszacsatolása, fejlesztési javaslatok, intézkedési tervek készítése, javaslattétel konkrét intézkedések megtételére (PDCA);
j) az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottsággal való kapcsolattartás;
k) mindazon minőségbiztosítási feladatok ellátása, amelyeket az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság a feladatkörébe utal;
l) éves minőségbiztosítási jelentés elkészítése, amely tartalmazza a kari minőségcélok megvalósulásának értékelését is, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá; valamint
m) mindazon minőségbiztosítási feladatok ellátása, amelyeket a Dékán a KMB hatáskörébe utal.

A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI:

Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, egyetemi docens (elnök)
Dr. Molnár Sarolta, egyetemi adjunktus (tag)
Dr. Pogácsás Anett, egyetemi docens (tag)
Dr. Szilágyi Pál egyetemi docens (tag)

AZ EGYETEMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁGBA DELEGÁLTAK:


Tag: Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, egytemi docens
Póttag: Dr. Pogácsás Anett, egyetemi docensA PPKE Minőségpolitikája

A PPKE Minőségbiztosítási Szabályzata

A Minőségbiztosítási Bizottság Ügyrendje


2022


2021


FELMÉRÉSEK

Felmérések 2022


Korábbi felmérések


Gólyafelmérések


Hallgatói motivációs vizsgálatok


Végzettek felmérések


Frissdiplomás felmérések