A büntetéstan 

A büntetőeljárás továbbfejlesztésének főbb irányvonalai

A büntetőjogi szankciók végrehajtásának elméleti és gyakorlati problémái

A digitalizáció szülte kihívások a magánjog számára

A felelősség határai

A jogállami büntetőjoggal szemben támasztott elvárások

A joguralom és a közhatalom gyakorlásának kontrollja

A közbeszerzési szerződések sajátosságai polgári jogi szempontból

A polgári igazságszolgáltatás fejlődési tendenciái

A reprodukciós jogok mint személyiségi jogok fejlődési tendenciái

A szabadságelvonással járó szankciók végrehajtása

A szankciótan jövőjének elméleti kérdései

A személyiségi jogok magánjogi védelmének újabb kérdései

Alkotmányos alapelvek: demokrácia, hatalommegosztás, jogállam

Amerikai államelmélet

Az angolszász és a kontinentális eljárásjogi rendszerek összehasonlítása

Az empirikus társadalomtudományi kutatás módszertana 

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata

Az Európai Uniónak a büntetőjog egységesítésére való törekvése

Az uniós polgárság intézménye és annak belső piaci jogra gyakorolt hatása

Bevezetés az amerikai és európai társasági jogba

Bizalmi vagyonkezelés a polgári jog rendszerében

Egyszerűsítő eljárások hazai és nemzetközi viszonylatban

Etika

2023/24/1. félévtől

Európai jog aktuális fejlődési tendenciái

Fenntartható fejlődés jogának aktuális tendenciái

Formalitás és hatása a szerzői jogban

Hatalmi ágak elválasztása 2021/2022/1-ig

Jó kormányzás

Jogértelmezés-elméletek

Jogfilozófia

Jogi szakcikkek publikálása angol nyelven

Konszenzus a büntetőeljárásban

Konzultációs óra Erasmus hallgatók számára

Közjogi hagyományok és az Alaptörvény

Közpénzügyek és közfinanszírozás az Európai Unióban

Közvetlen demokrácia összehasonlító jogi szempontból

Kutatásmódszertan 2020-ig

Kutatásmódszertan 2021 őszi tanévtől

Médiajog aktuális fejlődési tendenciái

Munkajog aktuális fejlődési tendenciái

Nemzetközi jog aktuális fejlődési tendenciái

Nyelvi jogok relevanciája

Szellemi alkotások és a gazdaság versenyképessége

Vallás és identitás

Versenyjog aktuális fejlődési tendenciái