2023.01.13.

Információk a 2023/2024. tanévre jelentkezéshez:

Az igazságügyi igazgatási BA képzés alapképzés, 6 féléves.

Milyen tagozatra jelentkezhetek? Nappali Levelező
Milyen képzési formára jelentkezhetek? állami ösztöndíjas / önköltséges állami ösztöndíjas / önköltséges
Mennyibe kerül az önköltséges forma? 200 000 Ft/félév 200 000 Ft/félév
Oktatás időszaka minden hétköznap hetente szombatonként

 

Pontszámítás:

A pontszámításról részletes információk:  felvi.hu

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével is rangsorolja az alábbiak szerint:

Jeles minősítésű oklevél = 400 pont;
Jó minősítésű oklevél = 366 pont;
Közepes minősítésű oklevél =  333 pont;
Elégséges minősítésű oklevél = 300 pont;

A Jogi képzési területhez tartozó szakra történő jelentkezés esetén bármely szakon szerzett korábbi felsőfokú végzettség figyelembe vehető.

Mi az igazságügyi igazgatási szak:
A képzés célja olyan igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az igazságügyi szervezők képesek:

  • igazságügyi döntések előkészítésére és végrehajtására;
  • önálló igazságügyi feladatok megoldására;
  • az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges jogalkalmazási technikák alkalmazására.