Köszönti látogatóit a Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék!

A Tanszék Büntető Anyagi joggal, a Büntetés-eljárási joggal, Büntetés-végrehajtási joggal, valamint a Kriminalisztika és a Kriminológia tudományával ismerteti meg a hallgatókat. A tanszék oktatói a tételes jog szabályrendszerének bemutatásán kívül részletesen elemzi a jogalkalmazói gyakorlatot is. Az oktatás célkitűzése, hogy a hallgatók a tárgyi értelemben vett büntető jog terén olyan ismeretekre tegyenek szert, amelyeket a későbbiek során hasznosíthatnak majd a gyakorlati munkájukban.

 

Leggyakrabban keresett oldalak:

Büntetőjog 1.

Büntetőjog 2.

Büntetőjog 3.

Büntetőjog 4.

Büntető eljárásjog 1.

Büntető eljárásjog 2.

BA képzés órái

Kötelezően választható tárgyak (jogász)

Szabadon választható tárgyak (jogász)

Szak- és évfolyamdolgozat

Záróvizsga