Az Erasmus pályázatról általában

A pályázattípus célja

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

A pályázásra jogosultak köre

  • A PPKE-JÁK hallgatói–
  • Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (az utazás félévében)–
  • Legalább középfokú nyelvtudással bírók a fogadóintézmény által meghatározott nyelven
  • A következő minimális és maximális kreditszámmal rendelkezőhallgatók pályázhatnak:

a) BA szakon: min. 50, max.150 kredit,
b) MA szakon: min. 15, max. 95 kredit (ha a pályázó a Karon végzett BA szakostanulmányait megszakítás nélkül MA szakon folytatja, a minimális kredithatártól el lehet térni)
c) osztatlan jogász MA szakon: min. 80, max. 255 kredit.

A programban részt vevő egyetemek

Azok az egyetemek, akikkel a JÁK kétoldalú szerződést kötött. Az egyetemek listája itt olvasható.

A támogatás mértéke

Fogadó ország

Havi ösztöndíj ráta

 

Magasabb megélhetési költségű országok

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svédország, Spanyolország

 

600 € / hó

 

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

 

540 € / hó

Rendkívüli támogatás: Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás

(Nyertes hallgatók részére, külön pályázati felhívás alapján igényelhető)

+250 € / hó

 

Az Erasmus program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi tanulmányokhoz, amely azonban nem fedezi a hallgató összes költségét.

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatására is  pályázhatnak. Ennek kiírása a pályázatok elbírálása után esedékes a nyertes pályázók részére.