Frissítve: 2023.01.13

Információk a 2023/2024. tanévre jelentkezéshez:

A jogász MA képzés mesterképzés, 10 féléves.

Milyen tagozatra jelentkezhetek? Nappali Levelező
Milyen képzési formára jelentkezhetek? állami ösztöndíjas / önköltséges önköltséges
Mennyibe kerül az önköltséges forma? 350 000 Ft/félév 280 000 Ft/félév
Oktatás időszaka minden hétköznap hetente szombatonként

 

Pontszámítás:

A pontszámításról részletes információk:  felvi.hu

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével (az emelt szintű érettségi mellőzésével) is rangsorolja az alábbiak szerint:

Jeles minősítésű oklevél = 400 pont;
Jó minősítésű oklevél = 366 pont;
Közepes minősítésű oklevél = 333 pont;
Elégséges minősítésű oklevél = 300 pont;

A jogi képzési területhez tartozó szakra történő jelentkezés esetén bármely szakon szerzett korábbi felsőfokú végzettség figyelembe vehető.

Tanrend sajátosságai

  • a gazdasági és környezetvédelmi szakjogi tárgyak, közgazdaságtan és a nemzetközi jog magas óraszámban oktatása,
  • az alkotmányjog, összehasonlító jogi tárgyak, a sajtó- és médiajog,
  • az intézmény katolikus voltából következően három féléven keresztül kánonjog oktatása.

Tantárgyak típusai

  • kötelező tárgyak (alapozó tárgyak)
  • kötelezően választható tárgyak (pl.: természetjog, bioetika, ingatlanjog, bank-tőzsdejog stb.)
  • szabadon választható tárgyak széles skálája
  • gyakorlati órák,

melyek a jogászi készségek fejlesztésére szolgálnak.

 

Jogászképzés  igazgatásszervező  (közigazgatás-szervező) diplomával

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara várja az igazgatásszervező (közigazgatás-szervező) végzettséggel rendelkező jelentkezőket a jogász szakra, mind nappali, mind levelező tagozaton, akik részére négy év alatt teljesíthető mintatantervet állítottunk össze. Mivel felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az oklevél eredményéből is lehet felvételi pontot számítani, így a jelentkezők az egyébként megkívánt emelt szintű érettségi alól is mentesülnek.
A képzésre a rendes felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni, a jelentkezéskor a rövidített képzésre vonatkozóan semmilyen speciális megjelölés nem szükséges. Az Önöknek készített külön tantervben nem szereplő tárgyakra a sikeres felvételi után kell rendes kreditátviteli eljárást kérni.
Emiatt fel kell hívnunk a figyelmüket arra is, hogy a tárgybeszámításokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 2015/2016-os tanévben elsőéves, közigazgatás-szervező alapszakos, tanulmányaikat „általános igazgatási" szakirányon folytató hallgatókra vonatkozó mintatanterv szerint állapítottuk meg. Ha valaki oklevelét régebben szerezte, az általa teljesített és az általunk alapul vett tantervek között eltérés lehet, s az ebből eredő vizsgákat még teljesítenie kell.

Jogászképzés  igazságügyi  igazgatási  diplomával

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara a jogász szakra igazságügyi igazgatási végzettséggel rendelkező jelentkezők részére is lehetővé teszi a képzési idő rövidítését. A rövidített mintatanterv pedig nyolc félévre bontva tartalmazza a teljesítendő tárgyakat. A korábbi tanulmányokra tekintettel a szakmai törzsanyag tárgyainál (büntetőjog, polgári jog stb.) előhallgatási kötelezettség nem lesz, így azokat már az első évben felvehetik.
Mivel felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az oklevél eredményéből is lehet felvételi pontot számítani, így a jelentkezők az egyébként megkívánt emelt szintű érettségi alól is mentesülnek.
A képzésre a rendes felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni, a jelentkezéskor a rövidített képzésre vonatkozóan semmilyen speciális megjelölés nem szükséges. Az Önöknek készített külön tantervben nem szereplő tárgyakra a sikeres felvételi után kell rendes kreditátviteli eljárást kérni. Emiatt fel kell hívnunk a figyelmüket arra is, hogy a tárgybeszámításokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán a 2015/2016-os tanévben érvényes tanterv szerint állapítottuk meg. Ha valaki oklevelét régebben szerezte, más intézményben szerezte, az általa teljesített és az általunk alapul vett tantervek között eltérés lehet, s az ebből eredő vizsgákat még teljesítenie kell. A rövidített képzésre, a tárgyeltérésekből eredő esetleges pluszvizsgák figyelembevételével, a bolognai rendszer előtti igazságügyi ügyintéző főiskolai végzettséggel is lehet jelentkezni.