• Diplomáját még értékesebbé akarja tenni?
  • Szeretne magabiztosan fordítani?
  • Biztosra akar menni állásinterjúkon?
  • Sikeres jogi pályára készül?
  • A közigazgatásban szeretne elhelyezkedni?

Szerezzen PROFEX jogi- és közigazgatási szakmai nyelvvizsgát!

 Ha tudását szeretné korrekt vizsgarendszerben megmérettetni, a PPKE-JÁK Idegen Nyelvi Lektorátusának PROFEX Vizsgahelye 2006 óta szervez alap-, közép- és felsőfokú jogi és közigazgatási szakmai nyelvvizsgát angol és német nyelvből. A PPKE JÁK azért csatlakozott bejelentett vizsgahelyként a vizsgarendszerhez, hogy egyetemünkön belül tudjunk lehetőséget adni hallgatóink számára a szakmai nyelvvizsga letételére.

Vizsgahelyvezető: Unger Anikó 

                           unger.aniko@jak.ppke.hu

Jól felkészült oktatóink a vizsgaanyag kidolgozásában aktívan részt vesznek és vizsgáztatói jogosítvánnyal  rendelkeznek.

  •  A PROFEX államilag elismert, háromfokozatú, kétnyelvű, szintező, jogi- és közigazgatási szaknyelvi vizsga, amely jelenleg angol és német nyelvből tehető le.

Az állami elismertség azt jelenti, hogy a PROFEX vizsgabizonyítvány birtokosa ugyanolyan előjogokat és előnyöket élvez, mint azok, akik más, államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi vizsgát tettek. Ezek közül legfontosabbak a felsőoktatási intézményekben tett felvételi vizsgák pontszámának emelése, a diplomaszerzés feltételének teljesítése és a nyelvpótlékra való jogosultság megszerzése.

A három fokozat (alap, közép és felső) kialakításakor a vizsga kifejlesztői a magyarországi hagyományokat követték, de ugyanakkor − az állami akkreditáció követelményeinek is eleget téve − az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait is szem előtt tartották. Az alap-közép- és felsőfok követelményei a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen meghatározottak és egymástól jól elkülöníthetők.

A kétnyelvűség egyrészt azt jelenti, hogy a vizsga a magyarországi nyelvtanulók illetve zömében magyar anyanyelvű vizsgázók nemzetiségéből fakadó szükségleteinek, igényeinek és nyelvtanulási céljainak messzemenő figyelembe vételével került kifejlesztésre, amelyek közül a nyelvi sajátosságok különös hangsúlyt kaptak. Másrészt, a nyelvi közvetítő készség (fordítási készség) vizsgálatára a vizsga mindhárom fokán sor kerül.

A szaknyelvi jelleg az, ami a PROFEX nyelvvizsgát más, ugyancsak államilag elismert és szintező nyelvvizsgáktól megkülönbözteti. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a vizsgát azoknak ajánljuk, akik a jog, illetve a közigazgatás iránt személyes okok miatt vagy hivatásuknál fogva érdeklődnek (joghallgatók, államigazgatási karok hallgatói, gyakorló jogászok, közigazgatásban dolgozók, jogi asszisztensek stb.)

A PPKE JÁK a fentieket mérlegelve, azért csatlakozott bejelentett vizsgahelyként a Pécsi Tudományegyetem Profex Nyelvvizsgaközpontjának − (7624 Pécs, Szigeti út 12. www. profex.aok.pte.hu) − vizsgarendszeréhez, hogy egyetemünkön belül tudjunk lehetőséget adni hallgatóink és más érdeklődők számára a szakmai nyelvvizsga letételére.

Évente indítunk 1 ill. 2. féléves tanfolyamokat a jogi - és közigazgatási szaknyelvben már jártas, ill. még nem jártas érdeklődők számára angol és német nyelven!

 

Következő vizsga 2024. április 20-án lesz!

Nyelvvizsga felkészítők indulnak 2024. február 12-től heti 1x3 órában!

 

 

Jelentkezés január közepétől!!