Dr. Hajas Barnabás Adjunktus Úrnak

Tisztelt Adjunktus Úr!

A Lósy Imre Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönettel és hálával vettem hírét annak, hogy a 2000-ben végzett évfolyam találkozóján Önök összesen 135 000- Ft adományt gyűjtöttek az Alapítvány javára és ezt rendelkezésünkre bocsátották.

A legszebb 'pázmányos' összetartás és hagyományteremtés kiemelkedő jele ez a gesztus, amellyel a Karhoz való tartozásukat szimbolizálják. Ez a szellem különösen jellemző az első végzett évfolyamra, de bízunk abban, hogy minden további végzett évfolyamot jellemezni fogja.

Köszönjük tiszteletük és szeretetük ilyen megnyilvánulását és igyekezni fogunk, hogy ezzel is méltóképpen járuljon hozzá Alapítványunk a Kar oktatási-kutatási színvonalának további emeléséhez. Kérem, fejezze ki köszönetünket minden érintettnek.

2010. november 30.

                                                   Tisztelettel

                                                                                               Prof. Dr. Bándi Gyula
                                                                                               a Kuratórium elnöke