Az egyes szabályzatok a fenti menüpontokból választhatók ki.

 


A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

Levelező tagozatos önköltséges hallgatói jogviszonyban a képzés díja: 140.000.- Ft/félév

A képzésben való részvétel feltételei

A doktori képzésre azok pályázhatnak, akik hazai egyetemen állam- és jogtudományi karán legalább jó rendű (cum laude minősítésű) jogi diplomát szereztek, vagy az adott évben összes záróvizsgájukat sikeresen letették valamelyik állam- és jogtudományi karon és így avatás előtt állnak. Egy élő, a tudományos kutatás körében alkalmazható idegen nyelvből B2 szintű, általános nyelvi, komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik, azzal, hogy a komplex vizsgára való jelentkezés feltétele egy második B2 szintű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga teljesítésének igazolása. Indokolt esetben – különösen a választott kutatási területre tekintettel – a Tanács a doktori iskola felvételi bizottságának javaslatára elfogadhatja egy holtnyelvből B2 szintű komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező jelentkező felvételi kérelmét is.