Az egyes szabályzatok a fenti menüpontokból választhatók ki.

 


A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

Levelező tagozatos önköltséges hallgatói jogviszonyban a képzés díja: 140.000.- Ft/félév

A képzésben való részvétel feltételei

A doktori képzésre azok pályázhatnak, akik hazai egyetemen állam- és jogtudományi karán legalább jó rendű (cum laude minősítésű) jogi diplomát szereztek, vagy az adott évben összes záróvizsgájukat sikeresen letették valamelyik állam- és jogtudományi karon és így avatás előtt állnak. Két élő tudományos kutatás körében alkalmazható idegen nyelvből középfokú ''C" típusú állami, vagy annak megfelelő szintű nyelvvizsgával rendelkeznek. (Kivételesen egy középfokú „C" típusú állami, vagy annak megfelelő szintű nyelvvizsgával is felvétel nyerhető, ha a felvett doktorandusz vállalja, hogy a másik középfokú „C" típusú nyelvvizsgáját az abszolutórium megszerzéséig igazolja).