Az alábbiakban a Kutatásszervezési és Külügyi Iroda közzéteszi, hogy egyes ügyek intézésének melyek az adminisztratív lépései. A listát folyamatosan bővítjük.

Pályázati eljárások szabályai

Minden pályázat a pályázati szándéknyilatkozattal indul, amelyet a KSZKI-nak kell megküldeni. Ezt követi a dékáni, gazdasági igazgatói és rektori engedélyezés. A pályázati szándéknyilatkozatot követően a pályázat a KSZKI-n keresztül beadandó a pályáztató szervhez. A pályázat elnyerését követően, de a támogatási szerződés megkötését megelőzően a karnak kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell tennie a rektori hivatalnak, amelyet szintén a KSZKI-n keresztül kell intézni. A részletes űrlapok elérhetőek az űrlap menüpontban.

A pályázatok kapcsán minden lényeges lépésről a KSZKI-t legalább tájékoztatni kell, továbbá 30 nappal a beszámolók leadásának határidejét megelőzően kötelező megkeresni az irodát egyeztetés céljából.

Külföldi kiküldetés eljárási szabályai

Elérhető a bal oldali almenüben.

Magyar Tudományos Művek Tára

Minden fő- és részállású oktatónak-kutatónak kötelessége az MTMT adatbázis rendszeres aktualizálása. Ezzel kapcsolatos információk elérhetőek a bal oldali almenüben.