A közigazgatási jog a JÁK minden képzésében (jogász, BA) megjelenik. Az egyes félévekben a közigazgatási jog különböző részeit bemutató tantárgyak ismereteket nyújtanak a közigazgatás és a közigazgatási jog lényegéről, társadalmi rendeltetéséről, elméleti és gyakorlati alapfogalmairól, valamint gyakorlásáról. Mindezt a Tanszék a mértékadó hazai és külföldi szaktudomány hasznosításával teszi, annak érdekében, hogy a hallgatók képesek legyenek egységes rendszerként szemlélni azokat a sokrétű és sokféle társadalmi összefüggést érintő funkciókat, amelyek végső soron a közigazgatás egészét teszik ki. 

 

Oktatott tárgyak: 

Közigazgatási jog I.

Közigazgatási jog II.

Közigazgatási jog III.

Közigazgatási jog IV.

BA képzés órái

Kötelezően választható tárgyak

Szabadon választható tárgyak

Szak- és évfolyamdolgozat, diplomamunka

Záróvizsga

 

Kutatási tevékenység

Online tankönyvtár