• Gratulálunk!

  Gratulálunk!


  Sikerek a Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédversenyen

 • Gratulálunk!

  Gratulálunk!


  Sikerek a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kara szervezett 2015. március 31. és április 2. között.

 • MTA TK – PPKE JÁK jogtudományi fellowship program
 • Szakmai gyakorlat

  Szakmai gyakorlat


  2015. március 25-én együttműködési megállapodást kötött az Országos Bírósági Hivatal a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karával.

 
 • Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédverseny

 • XXXII. OTDK

 • Fellowship program

 • Együttműködési megállapodás

 

Üdvözöljük a Jog- és Államtudományi Kar oldalán! 

Karunk a kiemelt minősítésű Pázmány Péter Katolikus Egyetem részeként a jogászképzés és jogtudomány hazai és nemzetközi elismertségű intézménye.

Egyetemi kar, mert a tanárok (universitas magistrorum) és hallgatók (universitas scholarium) szétszakíthatatlan közösségére épülő felsőoktatási intézményként törekszik az elérhető legmagasabb szintű tudás megszerzésére és átadására. Kiemelt kutatóegyetemi kar, mert nem elégszik meg a már megszerzett ismeretekkel, hanem fáradhatatlanul törekszik a valóság igaz összefüggéseinek feltárására. Jogi és államtudományi kar, mert oktatói és kutatói tevékenységét a szépség és jóság művészete, valamint a közjó szolgálatában végzi. Katolikus kar, mert – amint ezt mindenkori vezetői hitték és megvalósítására törekedtek – meggyőződése, hogy az Igazság létezik és megismerhető, minthogy van hozzá vezető Út, és mert ragaszkodik minden ember egyenlő, sérthetetlen és elidegeníthetetlen méltóságának elismeréséhez, az Élet feltétel nélküli tiszteletéhez.

A Kar oktatóinak rendíthetetlen egyéni és együttes erőfeszítése, hogy a hazai, nemzetközi és európai jogtudomány eredményeit nyomon kövessék, folyamatosan gazdagítsák, és mindezt a hallgatók szolgálatába állítva, velük együtt érjék el, minden gondolat, minden kérdés, minden tisztességes törekvés előtt nyitottan. Versenyben más intézményekkel, de követve Becket Szent Tamás intelmét: „csak az nyeri el a győzelmi koszorút, aki szabályszerűen küzd".

Varga Zs. András, dékán

Események