• Elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János

  Elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János


  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Karunk alapító dékánja visszaadta lelkét Teremtőjének.

 • Elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János

  Elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János


  „Csak használhassak!” – talán ez a Széchenyitől származó idézet lenne a legtalálóbb mottója ennek a kivételesen gazdag, ám több szempontból is rendhagyó életműnek.

 • Elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János

  Elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János


  Elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János. Haláláról számos helyen közlemény jelent meg, amelyeket alább összegyűjtünk, folyamatosan frissítünk.

 • Elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János

  Elhunyt Prof. Dr. Zlinszky János


  Bátorítunk mindenkit, kollégákat, volt és jelenlegi diákságot, ismerősöket részvétnyilvánítás kifejezésére, közös emlék felidézésére.

 
 • Gyászhír

 • Zlinszky János életútja

 • Közlemények

 • Emlékkönyv

 

Üdvözöljük a Jog- és Államtudományi Kar oldalán! 

Karunk a kiemelt minősítésű Pázmány Péter Katolikus Egyetem részeként a jogászképzés és jogtudomány hazai és nemzetközi elismertségű intézménye.

Egyetemi kar, mert a tanárok (universitas magistrorum) és hallgatók (universitas scholarium) szétszakíthatatlan közösségére épülő felsőoktatási intézményként törekszik az elérhető legmagasabb szintű tudás megszerzésére és átadására. Kiemelt kutatóegyetemi kar, mert nem elégszik meg a már megszerzett ismeretekkel, hanem fáradhatatlanul törekszik a valóság igaz összefüggéseinek feltárására. Jogi és államtudományi kar, mert oktatói és kutatói tevékenységét a szépség és jóság művészete, valamint a közjó szolgálatában végzi. Katolikus kar, mert – amint ezt mindenkori vezetői hitték és megvalósítására törekedtek – meggyőződése, hogy az Igazság létezik és megismerhető, minthogy van hozzá vezető Út, és mert ragaszkodik minden ember egyenlő, sérthetetlen és elidegeníthetetlen méltóságának elismeréséhez, az Élet feltétel nélküli tiszteletéhez.

A Kar oktatóinak rendíthetetlen egyéni és együttes erőfeszítése, hogy a hazai, nemzetközi és európai jogtudomány eredményeit nyomon kövessék, folyamatosan gazdagítsák, és mindezt a hallgatók szolgálatába állítva, velük együtt érjék el, minden gondolat, minden kérdés, minden tisztességes törekvés előtt nyitottan. Versenyben más intézményekkel, de követve Becket Szent Tamás intelmét: „csak az nyeri el a győzelmi koszorút, aki szabályszerűen küzd".

Varga Zs. András, dékán

Események