• Szent Miklós Ösztöndíj

  Szent Miklós Ösztöndíj


  Szociális juttatás a költségtérítéses vagy önköltséges képzési formában tanuló hallgatók számára

 • Gratulálunk!

  Gratulálunk!


  Ismét Pázmányos diadal a Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédversenyen

 • Gratulálunk!

  Gratulálunk!


  A tagállamok kormányainak képviselői a 2016. augusztus 31-ig tartó időszakra Dr. Csehi Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár urat az Európai Törvényszék bírájává nevezték ki.

 • Tehetség? Van!

  Tehetség? Van!


  Ebben a szemeszterben is folytatódnak a TDK-s rendezvények

 
 • Szent Miklós Ösztöndíj

 • Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédverseny

 • Az Európai Törvényszék új bírája

 • TDK

Üdvözöljük a Jog- és Államtudományi Kar oldalán!

Karunk a kiemelt minősítésű Pázmány Péter Katolikus Egyetem részeként a jogászképzés és jogtudomány hazai és nemzetközi elismertségű intézménye.

Egyetemi kar, mert a tanárok (universitas magistrorum) és hallgatók (universitas scholarium) szétszakíthatatlan közösségére épülő felsőoktatási intézményként törekszik az elérhető legmagasabb szintű tudás megszerzésére és átadására.

Kiemelt kutatóegyetemi kar, mert nem elégszik meg a már megszerzett ismeretekkel, hanem fáradhatatlanul törekszik a valóság igaz összefüggéseinek feltárására. Jogi és államtudományi kar, mert oktatói és kutatói tevékenységét a szépség és jóság művészete, valamint a közjó szolgálatában végzi. Katolikus kar, mert – amint ezt mindenkori vezetői hitték és megvalósítására törekedtek – meggyőződése, hogy az Igazság létezik és megismerhető, minthogy van hozzá vezető Út, és mert ragaszkodik minden ember egyenlő, sérthetetlen és elidegeníthetetlen méltóságának elismeréséhez, az Élet feltétel nélküli tiszteletéhez.

A Kar oktatóinak rendíthetetlen egyéni és együttes erőfeszítése, hogy a hazai, nemzetközi és európai jogtudomány eredményeit nyomon kövessék, folyamatosan gazdagítsák, és mindezt a hallgatók szolgálatába állítva, velük együtt érjék el, minden gondolat, minden kérdés, minden tisztességes törekvés előtt nyitottan. Versenyben más intézményekkel, de követve Becket Szent Tamás intelmét: „csak az nyeri el a győzelmi koszorút, aki szabályszerűen küzd".

Varga Zs. András, dékán

Események