• Virrasztás napjaink mártírjaiért

 • Karizmák Ünnepe

 • Brüsszeli tanulmányút

 • Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédverseny

 

Üdvözöljük a Jog- és Államtudományi Kar oldalán! 

Karunk a kiemelt minősítésű Pázmány Péter Katolikus Egyetem részeként a jogászképzés és jogtudomány hazai és nemzetközi elismertségű intézménye.

Egyetemi kar, mert a tanárok (universitas magistrorum) és hallgatók (universitas scholarium) szétszakíthatatlan közösségére épülő felsőoktatási intézményként törekszik az elérhető legmagasabb szintű tudás megszerzésére és átadására. Kiemelt kutatóegyetemi kar, mert nem elégszik meg a már megszerzett ismeretekkel, hanem fáradhatatlanul törekszik a valóság igaz összefüggéseinek feltárására. Jogi és államtudományi kar, mert oktatói és kutatói tevékenységét a szépség és jóság művészete, valamint a közjó szolgálatában végzi. Katolikus kar, mert – amint ezt mindenkori vezetői hitték és megvalósítására törekedtek – meggyőződése, hogy az Igazság létezik és megismerhető, minthogy van hozzá vezető Út, és mert ragaszkodik minden ember egyenlő, sérthetetlen és elidegeníthetetlen méltóságának elismeréséhez, az Élet feltétel nélküli tiszteletéhez.

A Kar oktatóinak rendíthetetlen egyéni és együttes erőfeszítése, hogy a hazai, nemzetközi és európai jogtudomány eredményeit nyomon kövessék, folyamatosan gazdagítsák, és mindezt a hallgatók szolgálatába állítva, velük együtt érjék el, minden gondolat, minden kérdés, minden tisztességes törekvés előtt nyitottan. Versenyben más intézményekkel, de követve Becket Szent Tamás intelmét: „csak az nyeri el a győzelmi koszorút, aki szabályszerűen küzd".

Varga Zs. András, dékán

Események

 • 23 máj.

  Virrasztás napjaink mártírjaiért

  Krisztus Kiráy plébánia

  Az üldözött keresztényekért imádkozunk

 • 25 máj.

  "Bátorság! Gyere, téged hív!"

  Máriaremete

  Pünkösdhétfői Karizmák Ünnepe

 • 03 jún.

  Könyvbemutató

  Szent II. János Pál Pápa Díszterem

  Dr. Kovács Tímea „Angol jogi szaknyelv I. Contract law Szerződések joga” című kötete

 • 06 jún.

  Te Deum

  Egyetemi templom (Budapest, V. ker., Papnövelde u. 5-7.)

  Tanévzáró hálaadó szentmise

 • 06 jún.

  Kórusok Éjszakája

  PPKE JÁK Gesztenyés kertje

  Ismét hangot adunk a térnek!