A Kutatásszervezési és Külügyi Iroda tevékenysége sokrétű, melyek alapvetően a tudományos adminisztráció és a nemzetközi kapcsolatok köré összpontosulnak.

Külügyek

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara megalapítása óta különös hangsúlyt fektet a széleskörű nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, oktatói és hallgatói mobilitás elősegítésére.

A külügyi tevékenységek közé tartozik az Erasmus-program koordinálása, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és új kapcsolatok kiépítése, az oktatók nemzetközi munkásságának elősegítése és támogatása. Intézményi szintű alaptevékenységei közé tartozik a nemzetközi és hazai kutatási együttműködések kiépítése és az együttműködések koordinálása. A KSZKI tevékenységei közé tartozik továbbá a kari TDK, az OTDK és a tehetséggondozó program működtetése, a tudományos és egyéb szakmai kari kiadványok és a tudományos rendezvények gondozása.

A Kutatásszervezési és Külügyi Iroda egyik központi tevékenysége a PPKE JÁK Erasmus kapcsolatainak koordinálása és szervezése. Az Erasmus program keretében lehetőség van oktatók számára, hogy rövid előadásokat tartsanak külföldi egyetemeken, továbbá hallgatók számára, hogy külföldi egyetemeken tanulmányokat folytassanak legfeljebb egy évig. Szintén az Erasmus kapcsolatok teszik lehetővé, hogy karunkon külföldi hallgatók tanuljanak nagy számban.

Az Erasmus program működését jól szemlélteti, hogy eddigi működése során ezernél is több hallgató kapott lehetőséget arra, hogy ösztöndíjjal tanuljon külföldön, vagy külföldről tanuljon intézményünkben. Általában egy-egy szemeszterben hatvannál is több külföldi hallgató érkezik karunkra, többek között Spanyolországból, Franciaországból, Lengyelországból és Németországból.

Az Erasmus program azonban nem csak a hallgatók mobilitását segíti elő, hanem a munkatársak, továbbá az oktatók számára is lehetőség van arra, hogy több mint hatvan intézménybe utazzanak ki megismerni az ottani tapasztalatokat a nemzetközi tudományszervezés terén. Oktatóink továbbá a program keretében előadásokat tartanak külföldi egyetemek graduális és posztgraduális képzésein.

Az intézményünknek különösen aktív kapcsolata van többek között a bergeni, göttingeni, krakkói, leuveni, lyoni, párizsi, madridi, milánói, portói, római, salzburgi, tübingeni, valenciai és varsói egyetemekkel, valamint az Európán túli partneregyetemeinkkel Ecuadorban, az Egyesült Államokban, Kenyában, Libanonban.

Kutatásszervezés

A Kutatásszervezési és Külügyi Iroda jelentősebb tevékenységei közé tartozik a karon a kutatásszervezés, a tudományos kapcsolatok építése és szervezése, az oktatói tudományos fejlődés támogatása, és a kar tudományos profiljának gondozása.