Halustyik Anna díj

Hirdetmény - A Dr. Halustyik Anna Díj megalapításáról és odaítélésének feltételeiről


A Lósy Imre Alapítvány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karáért Kuratóriuma – elfogadva a Kar néhai nagyra becsült tanszékvezető oktatója, Dr. Halustyik Anna örökösének nagylelkű felajánlását, egyúttal emléket állítva a Kar magas szintű oktatási munkájában közreműködő, tanszékvezetői tisztséget betöltő és a pénzügyi jog oktatásában elévülhetetlen érdemeket szerzett oktatójának – Dr. Halustyik Anna örökösével, Páli Annával (a továbbiakban: Társalapító) együtt az alábbi díjat alapítja:


Dr. Halustyik Anna Díj


1. A Dr. Halustyik Anna Díj a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának (a továbbiakban: PPKE JÁK) osztatlan jogász mesterképzésben részt vevő hallgatója részére adományozható.

2. A Dr. Halustyik Anna Díjat első sorban az a hallgató nyerheti el, aki az aktuális tanévben a legkiválóbb pénzügyi jogi témájú dolgozatot mutatta be az jogi képzési területen szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) vagy a kari tudományos diákköri konferencián (TDK), vagy nyújtotta be és védte meg azt diplomamunkaként a PPKE JÁK-on a
tanév június 30. napjáig. Legkiválóbb dolgozatnak az tekintendő, amely

A) abban az esetben, ha az adott tanévben a jogi képzés területen OTDK-t szerveztek:

a. az adott tanévben a jogi képzési területen szervezett OTDK-n a Pénzügyi Jogi Tagozatban a legelőkelőbb helyezést érte el (helyezés alatt az 1., 2. vagy 3. helyezést értve, de ide nem értve a különdíjat), vagy, ha nem ért el helyezést, vagy több dolgozat esetén a PPKE JÁK hallgatói ugyanazt a helyezést érték el:

b. a PPKE JÁK adott tanévi OTDK-t megelőző, a tanévben szervezett TDK-n a legmagasabb pontszámot érte el a pénzügyi jogi témájú dolgozatok között, vagy, ha több pénzügyi jogi témájú dolgozat esetén ugyanazt a pontszámot érték el:

c. a PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatóiból álló – a tanszékvezető által összeállított és elnökként vezetett – három fős bizottság által, mint pénzügyi jogi témájú TDK dolgozat a legkiválóbbnak ítéltetett, vagy pénzügy jogi témájú TDK dolgozat hiányában

d. a PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatóiból álló – a tanszékvezető által összeállított és elnökként vezetett – három fős bizottság által az adott tanévben benyújtott és megvédett legkiválóbb pénzügyi jogi tárgyú diplomamunkának ítéltetett;

B) abban az esetben, ha az adott tanévben a jogi képzési területen OTDK-t nem szerveztek:

a. a PPKE JÁK-on az adott tanévben szervezett TDK-n a legmagasabb pontszámot szerezte a pénzügyi jogi témájú dolgozatok között;
vagy, ha több pénzügyi jogi témájú dolgozat esetén ugyanazt a pontszámot érték el:

b. a PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatóiból álló – a tanszékvezető által összeállított és elnökként vezetett – három fős bizottság által mint pénzügyi jogi témájú TDK dolgozat a legkiválóbbnak ítéltetett, vagy pénzügyi jogi témájú TDK dolgozat hiányában

c. a PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatóiból álló – a tanszékvezető által összeállított és elnökként vezetett – három fős bizottság által az adott tanévben benyújtott és megvédett legkiválóbb pénzügyi jogi tárgyú diplomamunkának ítéltetett.

3. A Dr. Halustyik Anna Díj kifizetésének nem feltétele, hogy a díjazott a PPKE-vel hallgatói jogviszonyban álljon, ha a PPKE-vel fennállt hallgatói jogviszonya a dolgozat benyújtása tanévében azért szűnt meg, mert végbizonyítványt szerzett.

4. A Dr. Halustyik Anna Díj díjalapja 1.500.000 forint.

5. A Kuratórium a 4. pontban foglaltakon túl elfogadhat további felajánlásokat az díjalap növelése, illetve a Díj fenntartása érdekében (a továbbiakban: díjalap kiegészítés).

6. A Dr. Halustyik Anna Díjjal a díjazott két havi ösztöndíjban részesülhet, amelynek összege havonta 74.000,- forint, vagy ha a pénzügyi fedezet egyéb forrásból, díjalap kiegészítésből rendelkezésre áll, a mindenkori havi minimálbér felének megfelelő összeg.

7. Évente egy díjazott részesülhet a Díjban mindaddig, amíg a díjalap vagy a díjalap kiegészítés arra fedezetet biztosít. A Díj keretében folyósított havi ösztöndíj összege – a mindenkori minimálbér felének megfelelő összegig – növelhető, amennyiben a díjalap kiegészítés összege lehetővé teszi.

8. A Díj odaítéléséhez pályázatot nem szükséges benyújtani. A Kuratórium a PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszéke vezetőjének írásbeli, indokolt indítványára dönt a Díj odaítélésről a 2. pontban meghatározott feltételek szerint.

9. A Dr. Halustyik Anna Díj átadására minden tanévben a Pázmány Napon kerül sor.

 

A Dr. Halustyik Anna díj díjazottjai

2019. évben: Vad Viktória

2020. évben: Kittler Laura

2021. évben: Fábián Fanny

2022. évben: Szabó Ágnes