2020.07.09.

 

 

ITTHON, BÚCSÚ, OTTHON                                                                              

                                                                             

In Memoriam Barochné Szabó Marianna

 

Barochné Szabó Marianna, avagy Mariann, hiszen mindannyian így szólítottuk, ITTHON volt a Pázmány Polgári Jogi Tanszékén és magán az egyetemen is, mert egész természetében, lelkületében véve: egyetemi polgár volt. Több mint húsz éven át, munka után, Mariann minden héten „hozzánk jött haza”, s mint bárki, aki hátrahagyva a munkahelyét, mindig felszabadultan, mo-solygósan lépett át a mi „itthoni világunkba”: az egyetemi élet inspiráló, nyitott, foly-ton megújulásra és együttműködésre késztető világába. S az érzés kölcsönös volt, mert nemcsak Mariann érezte itthon magát, de mi is „családtagként” tekintettünk Rá, aki indulásától kezdve aktív és értő, néha elnéző, de mindig szeretettel teli és megértő tagja volt a mindenkori Polgári Jogi Tanszéknek.Mariann BÚCSÚ nélkül távozott. Úgy lépett ki a Polgári Jogi Tanszék „itthoni világának ajtaján”, mint a féltő és szerető szülő, aki munkába indul reggel, s hogy gyermekei még nyugodtan aludhassanak pár percet, csak finoman és csendben csukja be maga után az ajtót. Mariann ugyanilyen féltő szeretettel nem árulta el nekünk betegségét, azt mindvégig szemérmesen és méltósággal viselte, csak az utolsó pár hónapban tudtunk aggódó és reménnyel teli szeretettel osztozni az Ő és Családja betegséggel vívott küzdelmében. Jól van ez így, mert – visszagondolva az elmúlt pár hónapra – nem is tudtunk volna egymástól búcsút venni, mert egy „családtag” sosem „búcsúzik”, mert nem búcsúzhat el, hiszen akármi is történik, ő mindig a család tagja lesz, így Mariann is velünk marad!Bár eszünkkel tudjuk, de szívünkben még nem hisszük el, hogy az őszi szemesz-tert már Nélküle kezdjük el. Egyfelől örömmel és hálával tölt el, hogy Mariann felfog-hatatlanul rövid életének meghatározó részében velünk volt, másfelől vigasztalással és megnyugvással tölt el, hogy bár végleg kilépett az „itthoni világunk ajtaján”, de belépett egy másik világ kapuján: hazatért Teremtőjéhez. A Teremtmény találkozik a Teremtővel.

 

Mariann OTTHON van.

 

Hosanna!

 

Landi Balázs

 
 
Barochné Szabó Marianna 1991-ben végzett a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudo-mányi Karán summa cum laude minősítéssel, majd MBA diplomát, dr. univ. fokozatot szerzett, valamint jogi szakvizsgát tett. A kilencvenes években egyetemi tanársegéd, majd adjunktus a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén. 1997-től a Wolters Kluwer kiadó felelős szerkesztője, majd főszerkesztő-je, illetve tartalom és szolgáltatás stratégiai vezetője, 2019-től pedig a Mádl Ferenc Jogösszehasonlító Intézet kutatójaként dolgozott. 1998-tól tanított a PPKE JÁK Polgá-ri Jogi Tanszékén, ahol 2006-ban mestertanári kinevezést kapott.
 

Tisztelgő tanulmány

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/ias.htm

(XVI. 2020/2., / AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, MINT POLGÁRI JOGI SZEMÉLYISÉGI JOG AZ EMBERI ÉLET ELLENÉBEN, SŐT AZON IS TÚL?)