Üdvözöljük a Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék oldalán!

A Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék a társadalmi és gazdasági élet tisztességét, felelősségét, etikáját két külön szempontból, de mégis egy gondolati tartalommal érintő sajátos jogterületek kutatásával és oktatásával foglalkozik. Közös bennük az európai integrációs joganyaghoz való szoros kötődés, az európai harmonizációs követelmények markáns beépülése. Ezt mutatja, hogy az EU Jean Monnet programjában mindkét terület megtalálta saját helyét, oktatási modul, tanszék, illetve kiválósági hely formájában. Ugyancsak jelentős, vezető szerepet tölt be mindkét téma hazai kutatásában és oktatásában a tanszék. Ennek megfelelően e témák publikálásában is számottevő eredményeket mutathatunk fel. A kötelező tárgyak - környezetjog, versenyjog - oktatásán kívül több, az alapkérdéseket jól kiegészítő kötelezően választható tárgy (környezeti etika, bioetika, környezet és fejlődés, fogyasztóvédelmi közjog), valamint számos szabadon választható tárgy színesíti az oktatási palettát, magyar és angol nyelven egyaránt, jobbára a gyakorlati szempontok előtérbe állításával. 

Prof. Dr. Bándi Gyula tanszékvezető 

Leggyakrabban keresett oldalak:

Környezetvédelmi jog 1.

Környezetvédelmi jog 2.

Versenyjog

Kötelezően választható tárgyak (jogász)

Szabadon választható tárgyak (jogász)

Szak- és évfolyamdolgozat, diplomamunka