A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjak 2024/2025-ös tanévre történő elnyeréséről (2/2024)

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2024/2025-ös tanévre történő pályázásáról (1/2024)

A jogász szak nyelvi követelményeinek változásáról (2/2023)

A diplomamunka/szakdolgozat/évfolyamdolgozat elektronikus benyújtásáról (5/2022)

A szakmai gyakorlatra vonatkozó kérelmek elektronikus benyújtásáról (3/2022)

Az Informatika gyakorlat tantárggyal kapcsolatos változásról (1/2022)

A záróvizsgákkal összefüggő kérdésekről (2/2019) 

A Diplomamunka/Szakdolgozat KOPI plágiumkeresőbe való feltöltéséről (1/2019) 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal és a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzattal összefüggő változásokról (8/2018)

Az igazságügyi igazgatási alapszak egyes nappali tagozatos előadásainak óraszámáról (6/2018)

A Joggazdaságtan kötelezően választható tantárggyal kapcsolatos változásról (5/2018)

A Polgári jog 6 és Polgári jog 7 tantárgyakkal kapcsolatos egyes változásokról (4/2018)

A szakmai gyakorlatra vonatkozó egyes kérdésekről (3/2018)

A Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatnak a vizsgák és tanulmányok rendjét érintő változásáról (1/2018)

Egyes közigazgatási jogi és polgári jogi tárgyak változásáról (7/2017)

Az elektronikus kérelmekkel érintett - a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz fűzött - kari kiegészítő rendelkezésekről (6/2017) 

A Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelmek elektronikus benyújtásáról (5/2017)

A Diplomamunka/Szakdolgozat benyújtásával kapcsolatos változásokról (3/2017)

Az OTDK-n díjazott dolgozatok szakdolgozatként való elfogadásáról (6/2016)

A költségtérítéses/önköltséges hallgatók államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyre történő átsorolásának eljárásáról (3/2016)

A megajánlott jegyek Neptun rendszeren történő technikai kezeléséről (1/2015) 

A KOPI plágiumkereső használatáról (7/2014)

A Kreditátviteli Bizottság hirdetménye a szabadon választható tárgyak elismeréséről 2012/2013. tanév őszi félévétől (2012.06.20.)

A Kreditátviteli Bizottság tájékoztatója a vendéghallgatói jogviszonyban teljesítendő tantárgy előzetes állásfoglalás alapján történő elismeréséről (2012.06.20.)

A megajánlott jegyek Neptun-rendszeren történő technikai kezeléséről (a 13/2011. tanulmányi hirdetmény módosítása) (15/2011)

A megajánlott jegyek Neptun-rendszeren történő technikai kezeléséről (13/2011)

A kedvezményes vizsgaidőszakbeli (KV) vizsgázásról (12/2011)

A költségtérítés befizetése elmulasztásának egyes következményeiről (4/2010)

A részvizsgák érvénytelenítésének módosulása a jogász záróvizsgáknál (2/2010)

A jogász szak kötelezően választható tárgyainak kibővített felvételéről (1/2010)