(ISSN 2061-7240)

49.Bérces Viktor – Gerencsér Balázs (szerk.): Az ügyészség az igazságszolgáltatás rendszerében. 150 év elméleti és gyakorlati tapasztalatai.
Budapest, Pázmány Press, 2023. ISBN 978-963-308-461-8

48.Csink Lóránt – Szabó István (szerk.): Az államfő jogállása III.
Budapest, Pázmány Press, 2023. ISBN 978-963-308-460-1

47.Schanda Balázs: Keresztény kultúra – Állam és egyház – Vallásszabadság. Tanulmányok a vallásszabadság ás az állami egyházjog köréből.
Budapest, Pázmány Press 2022. ISBN 978-963-308-428-1

46.Szabó István (szerk.): A Szent Korona hazahozatalának 40. évfordulója.
Budapest, Pázmány Press, 2019. ISBN 978-963-308-369-7

45.Frivaldszky János – Tussay Ákos (szerk.): A Természetjog Napja II. Konferenciatanulmányok.
Budapest, Pázmány Press, 2019. ISBN 978-963-308-358-1

44.Varga Csaba: Jogfilozófia a múlt, a jelen és a jövő ölelésében.
Budapest, Pázmány Press, 2018. ISBN 978-963-308-339-0

43.Raffai Katalin (szerk.): Határokon átnyúló családi ügyek. Nemzetközi személyes- és családjogi kérdések a XXI. században.
Budapest, Pázmány Press, 2018. ISBN 978-963-308-335-2

42.H. Szilágyi István (szerk.): Jogtudat-kutatások Magyarországon 1967–2017.
Budapest, Pázmány Press, 2018. ISBN 978-963-308-326-0

41.Frivaldszky János – Tussay Ákos (szerk.): A Természetjog Napja. Konferenciatanulmányok.
Budapest, Pázmány Press, 2017. ISBN 978-963-308-323-9

40.Csink Lóránt (szerk.): A nemzetbiztonság kihívásainak hatása a magánszférára.
Budapest, Pázmány Press 2017. ISBN 978-963-308-319-2

39.Csink Lóránt – Schanda Balázs (szerk.): Összehasonlító módszer az alkotmányjogban.
Budapest, Pázmány Press 2017. ISBN 978-963-308-306-2

38.Gerald Kohl – István Szabó (Hrsg.): Staatsgerichtsbarkeit in Mitteleuropa. Beiträge zur Tagung „Staatsgerichtsbarkeit in Vergangenheit und Gegenwart”.
Budapest 2015, Budapest, Pázmány Press 2017. ISBN 978-963-308-305-5

37.Tihamér Tóth (ed.): Unfair commercial practices. Recent developments, online marketing, and kids ads.
Budapest, Pázmány Press, 2017. ISBN 978-963-308-296-6

36.Varga Csaba: Elméleti jogtudomány. Körkép, dilemmák, útkeresések.
Budapest, Pázmány Press, 2017. ISBN 978-963-308-297-3

35.László Komáromi – Zoltán Tibor Pállinger (ed.): Good Governance, Enhancing Representation.
Budapest, Pázmány Press, 2016. ISBN 978-963-308-284-3

34.Schweitzer Gábor – Szabó István (szerk.): A közjogi provizórium (1920–1944) időszakának alkotmányos berendezkedése.
Budapest, Pázmány Press, 2016. ISBN 978-963-308-268-3

33.Könczöl Miklós (szerk.): Törvényszéki retorika – jogászi érvelés.
Budapest, Pázmány Press, 2016. ISBN 978-963-308-267-6

32.Berkes Lilla – Csink Lóránt (szerk.): Az ombudsmani rendszer és az alkotmánybíráskodás átalakulása. Tanulmányok az alapjogvédelem köréből.
Budapest, Pázmány Press, 2015. ISBN 978-963-308-253-9

31.Gerencsér Balázs – Berkes Lilla – Varga Zs. András (szerk.): A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései (Current Issues of the National and EU Administrative Procedures (the ReNEUAL Model Rules).
Budapest, Pázmány Press, 2015. ISBN 978-963-308-246-1

30.Frivaldszky János: Tanulmányok a jog erkölcsi alapjairól: emberi méltóság, szabad vasárnap, uzsora, pénzügyi világválság.
Budapest, Pázmány Press, 2015. ISBN 978-963-308-245-4

29.Csehi Zoltán – Szabó István – Schanda Balázs – Varga Zs. András (szerk.): A Hármaskönyv 500. évfordulóján.
Budapest, Pázmány Press, 2015. ISBN 978-963-308-242-3

28.Gyulai-Schmidt Andrea (szerk.): Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában.
Budapest, Pázmány Press, 2015.  ISBN 978-963-308-256-0

27.Wilhelm Brauneder – István Szabó (Hrsg.): Die bundesstaatlichen Staatsorganisationen.
Budapest, Pázmány Press, 2015. ISBN 978-963-308-240-9

26.Csink Lóránt – Szabó István (szerk.): Az államfő jogállása II.
Budapest, Pázmány Press, 2015. ISBN 978-963-308-236-2

25.Paksy Máté: A dialógus vonzásában.
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-200-3

24.Láncos Petra (szerk.): Válságban az Európai Unió.
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-192-1

23.Nadja El Beheiri – János Erdődy (Hrsg.): „Ins Herz geschrieben” Die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates.
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-184-6

22.Frivaldszky János: A jog- és a politikai filozófia erkölcsi alapjai.
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-178-5

21.Tihamér Tóth (szerk.): Unfair commercial practices. The long road to harmonized law enforcement.
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-177-8

20.Csehi Zoltán – Raffai Katalin (szerk.): Állam és magánjog. Törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog és polgári eljárásjog keresztmetszetében.
Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-179-2

19.Gerencsér Balázs Szabolcs (szerk.): Modellkísérletek a közigazgatás fejlesztésében, Budapest, Pázmány Press, 2014. ISBN 978-963-308-135-8

18.Katona Klára – Szalai Ákos (szerk.): Hatékony-e a magyar jog?
Budapest, Pázmány Press, 2013. ISBN 978-963-308-090-0

17.Pintér Zsuzsanna – Varga Zs. András (szerk.): Az ügyészek büntetőjogon kívüli tevékenysége. The Role of Prosecutors Outside the Criminal Law Field.
Budapest, Pázmány Press, 2013. ISBN 978-963-308-099-3

16.Csink Lóránt – Szabó István (szerk.): Az államfő jogállása I.
Budapest, Pázmány Press, 2013. ISBN 978-963-308-089-4

15.Harsági Viktória –Horváth E. Írisz – Raffai Katalin (szerk.): Nemzetközi magánjog és polgári eljárásjog a megváltozott gazdasági környezetben.
Budapest, Pázmány Press, 2013. ISBN 978-963-308-087-0

14.Drinóczi Tímea – Jakab András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon 2010–2011. II. k.
Budapest, Pázmány Press, 2012. ISBN 978-963-308-067-2

13.Drinóczi Tímea – Jakab András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon 2010–2011. I. k.
Budapest, Pázmány Press, 2012. ISBN 978-963-308-066-5

12.Frivaldszky János: Jog a személyközi viszonyokban. Az olasz jogfilozófia nyomdokain.
Budapest, Pázmány Press, 2012. ISBN 978-963-308-072-6

11.Tóth Tihamér (szerk.): 120 éves a Rerum novarum.
Budapest, Pázmány Press, 2012. ISBN 978-963-308-068-9

10.Schlett András (szerk.): Földindulások – sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében.
Budapest, SZIT, 2012. ISBN 978-963-277-353-7

9.Katona Klára (szerk.): Vállalati versenyképesség és az állam szerepe. Hitek és tévhitek.
Budapest, PPKE JÁK – SZIT, 2011. ISBN 978-963-277-316-2

8.Raffai Katalin (szerk.): A nemzetközi gazdasági kapcsolatok a XXI. században. Ünnepi kötet a nyolcvanéves Bánrévy Gábor tiszteletére.
Budapest, PPKE JÁK – SZIT, 2011. ISBN 978-963-277-315-5

7.Wilhelm Brauneder – István Szabó (Hrsg.): Das Staatsoberhaupt in der Zwischenkriegszeit.
Budapest, PPKE JÁK – SZIT, 2011. ISBN 978-963-277-314-8

6.Péter Kovács (ed.): International Law – A quiet strength. Le droit international, une force tranquille (Miscellanea in memoriam Géza Herczegh).
Budapest, PPKE JÁK – SZIT, 2011. ISBN 978-963-308-047-4

5.Belovics Ervin – Tamási Erzsébet – Varga Zoltán (szerk.): Örökség és Büntetőjog. Emlékkönyv Békés Imre tiszteletére.
Budapest, PPKE JÁK, 2011. ISBN 978-963-308-027-6

4.Tóth Tihamér – Szilágyi Pál (szerk.): A versenyjog múltja és jövője. Jubileumi kötet a modern magyar versenyjog 20 éves fennállására.
Budapest, PPKE JÁK, 2011. ISBN 978-963-308-024-5

3.Varga Zs. András – Fröhlich Johanna (szerk.): Közérdekvédelem. A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője.
Budapest, PPKE JÁK – KIM, 2011. ISBN 978-963-308-019-1

2.Frivaldszky János – Pokol Béla (szerk.): Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása.
Budapest, PPKE JÁK, 2011. ISBN 978-963-920-693-9

1.Schanda Balázs – Varga Zs. András (szerk.): Látlelet közjogunk elmúlt évtizedéről.
Budapest, PPKE JÁK, 2010. ISBN 978-963-308-010-8