Szabályzatok

A veszélyhelyzet miatt bevezetett átmeneti rendelkezések

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (hatályos: 2023.02.16-tól)

       Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (hatályos: 2022.08.22-től)

       Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (hatályos: 2021.08.15-től)

       Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (hatályos: 2020.11.19-től)

       Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (hatályos: 2020.08.15-től)

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (hatályos: 2023.08.15-től)

        Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (hatályos: 2022.03.28-tól)

        Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (hatályos: 2021.08.15-től)

Felvételi Szabályzat Kari kiegészítésekkel (hatályos: 2023.10.25-től) - mellékletek

Könyvtári SZMSZ

PPKE JÁK Kari SZMSZ

PPKE JÁK Tűzvédelmi Szabályzat (hatályos: 2020.01.23-tól) 

A Jog- és Államtudományi Doktori Iskola szabályzatait lásd az Iskola honlapján!

A Kánonjogi Posztgraduális Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát lásd az Intézet honlapján!


 

Mintatantervek