2023. 02. 02. 

Elérhetőség:

 

Félfogadás:

 • hétfő–csütörtök: 9:00–12:00 és 13:00–15:00

Munkatársak:

Dr. Völgyesi Levente tanulmányi dékánhelyettes volgyesi.levente@jak.ppke.hu

Boncza Hajnalka adminisztrátor boncza.hajnalka@jak.ppke.hu

 

Dr. Völgyesi Levente dékánhelyettes fogadóórája:

tanítási napokon, e-mailben.

 

Ügykör:

 a Tanulmányi Dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelmek [TVSz 2. §]:

 • átvételi kérelmek (más felsőoktatási intézmény azonos képzési területhez tartozó szakáról) [TVSz 23. §]
 • szakváltási, tagozatváltási kérelmek [TVSz 23-24. §]
 • önhibán kívüli passzív félév igazolásának elbírálása [TVSz 17. §]
 • dékáni méltányosság iránti kérelmek [TVSz 27. §]
 • szakmai gyakorlat alóli felmentés iránti kérelmek [TVSz 2. sz. melléklet I–VI/3–5. pontok]
 • záróvizsgával kapcsolatos kérelmek [TVSz 41. §]
 • a 2007/2008-as tanévben vagy az után felvett költségtérítéses hallgatók államilag támogatott képzési formára való átsorolás iránti kérelmei [HTJSz 26. §]
 • egyéb, külön nem nevesített hallgatói kérelmek

 

a Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek [TVSz 3. §]

 • halasztott beiratkozás/bejelentkezés [TVSz 15. §]
 • kedvezményes tanrend [TVSz 32. §]
 • tárgyleadás [TVSz 31.§]
 • vendéghallgatói jogviszony létesítése [TVSz 19. §]

 

a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek [Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat]

 

Az elektronikus kérvénykezelésről szóló hallgatói tájékoztató elérhető a Hallgatóinknak/Hallgatói ügyintézés/Formanyomtatványok menüpont alatt.