Szent Kajetán ösztöndíj

(A 2024. évi általános vagy pótfelvételi eljárás keretében a 2024/2025. tanévre a PPKE-JÁK Master of Business Administration mesterszakának önköltséges képzésére felvételt nyert hallgatói számára.)


Morus Szent Tamás Felvételi Kiválósági Ösztöndíj

(Elsőéves hallgatók számára)
Kimagasló felvételi eredményt elérő, ám az államilag támogatott ponthatárt el nem érő hallgatók tanulmányait elősegítő ösztöndíj

  • Pályázati felhívás (Benyújtási határidő: 2023. szeptember 30. - beérkezési határidő!)
  • Formanyomtatvány

Szent Máté ösztöndíj

( A 2023. évi általános vagy pótfelvételi eljárás keretében a 2023/2024. tanévre a PPKE-JÁK Master of Business Administration mesterszakának önköltséges képzésére felvételt nyert hallgatói számára.)


Szent Ivó Kiválósági Ösztöndíj

(Felsőbbéves hallgatók számára)
Kiválósági ösztöndíjra a kimagasló tanulmányi eredményt felmutató, de tanulmányaikat önköltséges finanszírozási formában folytató hallgatók pályázhatnak, az alább közzétett feltételek szerint.


 

Nagycsaládos Ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a jól teljesítő, ám önköltséges nagycsaládos szülők, illetve a nagycsaládokban felnőtt gyermekek felsőfokú tanulmányainak segítése.

Tájékoztató (Benyújtási határidő: 2024. március 1.)

Formanyomtatvány


Kreditkompenzációs Ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a képzés végéhez közeledő, tanulmányaikon „túlfutó" hallgatók által fizetett költségtérítés, illetve a 2012 szeptembere után tanulmányaikat megkezdők önköltségének mérséklése.

Tájékoztató (Benyújtási határidő: 2024. március 1.)

Formanyomtatvány


Nagy Szent Albert Ösztöndíj

Az Ösztöndíj célja, hogy a Szakkollégiummal tagsági jogviszonyt létesített tagok tanulmányait elősegítse.

Tájékoztatató (Benyújtási határidő: 2024. április 30.)

Formanyomtatvány


Új Nemzeti Kiválósági Program

(alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók számára)

Részletek


Diákjóléti Bizottság

Rendszeres Szociális támogatás

2024. 02.12-02.23-ig

 

Szent Miklós ösztöndíj

Az ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, egyszer folyósított juttatás

Szociális juttatásra jogosult az a nappali tagozatos hallgató, aki:
- teljes idejű szakképzésben,
- alap- és mesterképzésben,
- egységes, osztatlan képzésben,
- költségtérítéses vagy önköltséges képzési formában vesz részt.

Beadási határidő: 2024. április 3-30.


Erasmus

 

Lósy Alapítvány


 
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj


Sienai Szent Bernardin Ösztöndíj

Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, sportoló és ezáltal marketingtevékenységet folytató hallgatóinknak létrehozott ösztöndíj

Inforgrafika a pályázat benyújtásához

Tavaszi félév

Beadási határidő: 2024. június 17. 12.00
Pályázati kiírás
Pályázati űrlap


Gyermeket Nevelők Szent József Ösztöndíja

Tájékoztató (Benyújtási határidő: 2023. december 28 - 2024. január 15.)