Hallgatói pályázatok

Kordinációért felelős személyek

 

Dr. Kurunczi Gábor
egyetemi docens
kari TDK titkár helyettes
kurunczi.gabor@jak.ppke.hu 
429-7263

 

Dr. Varga Ádám
egyetemi adjunktus
kari TDK titkár helyettes
varga.adam@jak.ppke.hu 
429-7263

 

Ezen az oldalon féléves bontásban megtalálhatóak az egyes jogterületekhez (tanszékekhez), illetve a nem kizárólag egy adott jogterülethez  kapcsolódó (interdiszciplináris) pályázati- és versenyfelhívások (határidők, feltételek, tanszéki kapcsolattartó személyek megjelölésével). Amennyiben egy felhívás kapcsán nem sikerül az ott megadott tanszéki felelőst elérni, kérjük keressenek minket bizalommal!

(A honlap tartalma folyamatosan frissül!)

 

Az alábbi linken elérhetőek a korábbi évek verseny- és pályázati felhívásai, amelyek azonban csak tájékoztató jellegűek. Az aktuális felhívásokról az egyes féléveknél tájékozódhatnak!

Versenyek, pályázatok, ösztöndíjak

 

2023/2024. II. (tavaszi) félév

 

Interdiszciplináris pályázati- és verseny felhívások

1. Budapest Ösztöndíjprogram

A Program célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat, az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve a Fővárosi Önkormányzat közfeladatot ellátó, közszolgáltatást végző gazdasági társaságai (a továbbiakban: fogadó szervezetek) tevékenységébe, megismertesse a helyi közigazgatás és a közszolgáltatások rendszerét.

A Program célkitűzése, hogy a pályázók olyan témában kutassanak, majd írjanak tanulmányt az ösztöndíjas tevékenységhez kapcsolódóan, ami újszerű, előremutató, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns, illetve hasznosítható a továbbiakban.

A Programban egyidejűleg legfeljebb 20 fő felsőfokú tanulmányait folytató, alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő, nappali tagozatos hallgató vehet részt, aki:

  • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;
  • a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
  • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
  • vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján a kutatási feladatait havonta legalább 80 órában, ebből havonta legalább 40 órát a fogadó szervezetnél eltöltve ellátja;
  • vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív lábjegyzetek nélkül) terjedelmű tanulmányt készít a fogadó szervezet által előre megadott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentor írásbeli indoklással értékel;
  • vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat részben vagy egészben, az elszámolás függvényében visszafizeti.

A Programban részt vevő hallgatók részére nettó havi 100.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

A Program pályázata 2024. június 16-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre a www.budapest.hu oldalon.

 

2. A VJT & Partners ügyvédi iroda tanulmányíró verseny  (digitalizáció, mesterséges intelligencia, adatjog) - Benyújtási határidő: 2024. augusztus 15.

Bővebb információk az alábbi honlapon érhetőek el: https://vjt-partners.com/palyazatot-hirdetunk/ 

 

Alkotmányjogi tanszék

1. Alkotmánybírósági szimulációs verseny - AB§ZI

Részletek: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080662613403 

Tanszéki felelős: Dr. Kurunczi Gábor (kurunczi.gabor@jak.ppke.hu) és Dr. Varga Ádám (varga.adam@jak.ppke.hu)

Kérjük jelentkezés előtt keressék fel a tanszéki felelősöket!

 

Európai jogi tanszék

1. Miskolci EU Vándorkupa - 2024 tavasz, jelentkezési határidő: 2024. április 5.

Tanszéki felelős: Az érdeklődők kérjük keressék az EU tanszék kollégáit (Dr. Pünkösty Andrást, Dr. Szilágyi Pált, vagy Dr. Gyeney Laurát)

A felhívás itt érhető el: https://jogikar.uni-miskolc.hu/tudomanyos_diakkor_eu 

 

Munkajogi tanszék

1. Országos Munkajogi Perbeszédmondó Verseny - 2024 tavasz

A versennyel kapcsolatos információk később várhatóak!

 

Polgári jogi tanszék

1. Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny - jelentkezési határidő: 2024. március 8.

Tanszéki felelős: Dr. Pogácsás Anett - pogacsas.anett@jak.ppke.hu

A felhívás itt érhető el:

Versenyfelhivás

Részletes információk

2. Dr. Tattay Levente szellemi örökségéért Alapítvány
pályázati felhívása

 

Versenyjogi tanszék

1. Dr. Boytha Györgyné emlékdíj

A 2024-es tavaszi és őszi félévben is elérhető TDK pályázat. Részletek a fenti linken találhatók!