A pályázattípus célja

A kiutazás célja, hogy támogassuk az adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnerintézménynél végzett mobilitását tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából.

 A pályázásra jogosultak köre

  • a PPKE főállású adminisztratív munkatársai, akik munkakörük révén foglalkoznak külföldi hallgatókkal, oktatókkal vagy az intézmény nemzetközi ügyeivel.
  • Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára. FIGYELEM! A pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy lakóhelye szerinti országba.
  • legalább középfokú nyelvtudás a fogadóintézmény által meghatározott nyelven
  • Jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik korábban még nem vettek részt Erasmus mobilitási programban.

Támogatható tevékenység

  • partnerintézmény látogatás (job shadowing)
  • programországbeli intézményekkel való kapcsolatépítés
  • staff week-en való részvétel
  • nyelvtanfolyam

A fogadóintézményt a munkatársnak saját magának kell megkeresnie önállóan vagy a kari koordinátor segítségével. További segítség a következő linken: http://staffmobility.eu/staff-week-search
A munkatárs a pályázatban benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

A támogatás mértéke

 

Fogadó ország

1-14. nap (napi)

15. - nap (napi)

 

Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Nagy-Britannia, Norvégia, Svédország

+ a 14. régió országai: Feröer-szigetek, Svájc

 

 

170 €

 

 

119 €

 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország,

Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

+ az 5. régió országai: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán

 

 

140 €

 

 

98 €

 

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia,

Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Törökország

 

 

110 €

 

 

77 €

Az Erasmus program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi kint tartózkodáshoz, amely azonban nem fedezi a munkatárs összes költségét. Az ösztöndíj mértékét a Nemzeti Iroda rátarendszerben határozta meg az alábbi módon:

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő pénzügyi támogatására pályázhatnak. Ennek kiírása a pályázatok elbírálása után esedékes a nyertes pályázók részére.

Utazási támogatás távolság* alapján adható a forrás függvényében:

Távolság

Összeg normál utazás esetén

Összeg zöld utazási forma esetén

10–99 km között:

23 €/résztvevő

NA

100–499 km között:

180 €/résztvevő

210 €/résztvevő

500–1999 km között:

275 €/résztvevő

320 €/résztvevő

2000–2999 km között:

360 €/résztvevő

410 €/résztvevő

3000-3999 km között:

530 €/résztvevő

610 €/résztvevő

*. A távolság számítására az alábbi linket kell használni: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm