...still under construction. Thank you for your patience! 

English

András Zs. Varga: From Ideal to Idol? The concept of the Rule of Law. Dialóg Campus, Budapest, 2019

Educational Rights in Global and Comparative Perspective
ELA-EREKY International Conference, 2016. 

Current Issues of the National and EU Administrative Procedures (the ReNEUAL Model Rules) - Bilingual Book
Annex - melléklet

Pilot Projects in Public Administration Management (vol.1-2)
Pilot Projects project, 2013. 

The Role of Prosecutors Outside the Criminal Law Field (bilingual book)

Magyar

Bérces Viktor - Gerencsér Balázs Szabolcs: Az ügyészség az igazságszolgáltatás rendszerében - 150 év elméleti és gyakorlati tapasztalatai. (tanulmánykötet) Pázmány Press, 2023

Balla Boróka Luca - Tóthné Lakatos Mária: Az Ereky közjogi kutatóműhely 2022. évi nemzetközi oktatási jogi konferenciája. IAS 2023/2

Gerencsér Balázs Szabolcs: Tízéves az Ereky István Közjogi Kutatóközpont. IAS, 2021/4. 304-308.

Csink-Schanda (szerk.): Összehasonlító módszer az alkotmányjogban. Pázmány Press, 2017.

Csink (szerk.): A nemzetbiztonság kihívásainak hatása a magánszférára. Pázmány Press, 2017.
A titkos információgyűjtés és a magánszféra védelme projekt. 

Gerencsér-Berkes-Varga Zs. (szerk.): A hazai és uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Pázmány Press, 2015.
KEt 2015 projekt. 

Gerencsér (szerk.): Modellkísérletek a közigazgatás fejlesztésében. Pázmány Press, 2013.
Modellkísérletek (pilot) a közigazgatás fejlesztésében projekt. 

Csink-Berkes (szerk.): Az ombudsmani rendszer és az alkotmánybíráskodás átalakulása tanulmányok az alapjogvédelem köréből. Pázmány Press, 2015.
Intézményi garanciák a gyakorlat oldaláról: az ombudsman és az Alkotmánybíróság projekt.

Kutatóink írták - Papers from the Members of the RC

Gerencsér Balázs Szabolcs: A latínók az Amerikai Egyesült Államokban. Pázmány Press, 2019.

Kurunczi Gábor: Az egyre általánosabb választójog kihívásai. Az általános és egyenlő választójog elvének elemzése a magyar szabályozás tükrében. Pázmány Press, Budapest, 2020.

Patyi Gergely: Az ügyvédek megújuló szerepe az igazságügyi igazgatásban. NKE, Budapest, 2019.  

Sántha György: A menedzselt állam - A menedzsmentciklusok és az öntökéletesítő folyamatok jelentősége a közigazgatás-fejlesztésben. Pázmány Press, Budapest, 2023.

VARGA Ádám: A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései. Budapest, Pázmány Press, 2021.