A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Kari Tanácsa 2005. április 15-i ülésén megalapította a ,,PPKE JÁK Emlékérem" elnevezésű kitüntetést a Kar fennállásának 10. évfordulója alkalmából azzal a céllal, hogy a Kar - kivételesen az Egyetem - vezető oktatóinak a Karért végzett oktatói és egyéb tekintetben megnyilvánuló támogató munkásságát elismerje. A Kar tíz éve alatt végzett kiemelkedő munkájukért a 2005. október 26-27. között megrendezett évfordulós ünnepségen a következő oktatók részesültek kitüntetésben:

 • Dr. Bánrévy Gábor professor emeritus, a Nemzetközi Magánjogi Tanszék volt tanszékvezető egyetemi tanára
 • Dr. Békés Imre professor emeritus, a Büntetőjogi Tanszék volt tanszékvezető egyetemi tanára
 • Dr. Botos Katalin egyetemi tanár, a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet alapítója és vezetője
 • Eminenciás és Főtisztelendő dr. Erdő Péter bíboros, prímás, egyetemi tanár, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja, az Egyetem volt rektora
 • Ft. Dr. Fodor György egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora
 • Dr. Gáspárdy László a Polgári Eljárásjogi Tanszék volt tanszékvezető egyetemi tanára
 • Dr. Jobbágyi Gábor a Polgári Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, volt dékánhelyettes
 • Dr. Katona Klára, a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet adjunktusa
 • Dr. Kilényi Géza, az Alkotmányjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
 • Dr. Péteri Zoltán professor emeritus
 • Dr. Radnay József professor emeritus, prodékán, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék vezetője
 • Dr. Szabó István, a Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, volt dékánhelyettes
 • Dr. Tersztyánszkyné Vasadi Éva mestertanár
 • Dr. Varga Csaba, a Jogbölcseleti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, volt dékánhelyettes
 • Dr. Zlinszky János professor emeritus, a Római Jogi Tanszék volt tanszékvezető egyetemi tanára, a Kar első dékánja

Az adminisztratív dolgozók közül a Karon tíz év alatt végzett munkájáért kitüntetést kapott Újhelyi Lászlóné, a Gazdasági Osztály és dr. Halász Zsuzsanna, a Polgári Jogi Tanszék munkatársa.

A díjazottak köre tovább bővült: 2007-ben professzor Dr. Bándi Gyula prodékán, 2003-tól 2007-ig Karunk dékánja kapta meg a PPKE JÁK Emlékérmet.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának közgazdasági oktatásában vállalt magas színvonalú oktatói munkájáért, valamint a Kar működéséhez - a kezdetektől fogva - nyújtott lelkiismeretes és önzetlen munkájáért a Kari Tanács 19/2008. (IX. 19.) sz. határozatával Dr. Botos József intézetvezető, egyetemi docensnek a PPKE JÁK Emlékérmet adományozta.

A hazai versenyjogi oktatásnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán történő meghonosításáért, valamint a Kar oktatói munkájában hosszú időn keresztül vállalt kiemelkedő munkájáért a Kari Tanács 20/2008. (IX. 19.) sz. határozatával Dr. Boytha Györgyné oktatónak a PPKE JÁK Emlékérmet adományozta.

A nemzetközi jog magas szintű oktatásáért, a színvonalas doktori iskola megszervezése és vezetése során kifejtett tevékenységéért a Kari Tanács 33/2009 (X.2.) számú határozatával Dr. Kovács Péter egyetemi tanárnak, a Doktori Iskola vezetőjének, a PPKE JÁK Emlékérmet adományozta.

A közigazgatási jognak a Kar megalapítása óta történő magas szintű oktatásáért a Kari Tanács 34/2009 (X.2.) számú határozatával Dr. Tamás András DSc egyetemi tanárnak a PPKE JÁK Emlékérmet adományozta.

A Kar Nyelvi Lektorátusának magas színvonalú vezetéséért, valamint a Karon végzett áldozatos munkájáért a Kari Tanács 17/2010. (IX.30.) számú határozatával Misejené Lovas Juditnak, az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetőjének, a PPKE JÁK Emlékérmet adományozta.

A tanulmányi dékánhelyettesi feladatok lelkiismeretes ellátásáért, valamint a hallgatói ügyek felelősségteljes intézéséért a Kari Tanács a 18/2010. (IX.30.) számú határozatával Dr. Szigeti Magdolna egyetemi docensnek a PPKE JÁK Emlékérmet adományozta.

A Kari Tanács 34/2011. (IX.23.) sz. határozatával Dr. Vókó György egyetemi tanárnak a PPKE JÁK Emlékérmet adományozta.

A Kari Tanács 20/2012. (X.11.) sz. határozatával Dr. Lábady Tamás egyetemi docens, a Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék oktatója részére a PPKE JÁK Emlékérmet adományozta.

A Kari Tanács 21/2012. (X.11.) sz. határozatával Dr. Salamon László, az Alkotmányjogi Tanszék oktatója részére a PPKE JÁK Emlékérmet adományozta.