Évfolyamdolgozat és diplomamunka témájául bármilyen olyan téma választható, amely a Pénzügyi Jogi Tanszék által oktatott tárgyak tematikájához kapcsolódik.

A Tanszék valamennyi munkatársa vállal évfolyamdolgozat illetve diplomamunka konzultációt. A Neptun rendszerben történő bejelentkezés előtt minden esetben szükséges a konzulenssel történő előzetes egyeztetés.

A Tanszék előzetesen nem ad meg nevesített témaköröket, a témakör kiválasztása, meghatározása a konzulenssel folytatott konzultáció keretében történik.

 

BA szakokon pénzügyi jog témakörben szakdolgozat készítésére nincs lehetőség.