Jogi informatika

A tárgy nappali tagozaton a mintatanterv szerint az I. évfolyam 1. vagy 2. félévében, heti 2 órában, levelező tagozaton a 2. félévben, 2x3 órában teljesítendő. Kötelező gyakorlat, 3 kredit értékben.

A 3 kredit és 5 fokozatú érdemjegy megszerzése számonkérő feladatok és egy prezentáció alapján történik. A félévi aláíráshoz maximum 2 hiányzás megengedett.

      (dr. Aczél-Partos Adrienn, Kardos Helga)

Hogyan írjunk jó évfolyam- és/vagy szakdolgozatot? (Kutatásmódszertan)

         Szabadon választható tárgy, III., IV. és V. évfolyam 1. félévében, heti 2 órában.

(dr. Aczél-Partos Adrienn)

Angol nyelvű jogi adatbázisok a gyakorlatban

Szabadon választható tárgy levelező tagozaton 

(Kardos Helga)

(Jogi) adatbázisok és információkeresés a gyakorlatban

Szabadon választható tárgy nappali tagozaton II., III.,IV.,V. évfolyamon meghirdetés esetén

(Kardos Helga)